Dilemman hallituksen kokous 12.11.2004

Dilemman kokous anniskeluravintola Teerenpelissä 12. 11. 2004

Paikalla ovat toverit Roos, Saarinen, Kovero, Videnoja ja Launonen.

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus. Kello on 16:57.

2. Tulevan viikon ohjelmaa

Kansalliskirjasto-lehteen on pyydetty artikkelia filosofian opiskelusta ja
Dilemman toiminnasta. Dilemma-listalla haettiin kirjoittajia. Vain toveri
Välikangas on julkituonut kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Toveri
Välikangas siis kirjoittaa artikkelin. Toivomuksena on ettei artikkeli
sisältäisi mitään sekapäistä horinaa filosofian luonteesta tai
tarkoituksesta. Luovutamme kuitenkin toveri Välikankaalle kaikki
taiteelliset vapaudet, koska pelkäämme toveri Välikankaan muuten vetäytyvän
kirjoitustehtävästä. Toveri Launonen halusi Kansalliskirjasto-lehteen oman
kuvansa sekä mahdollisuuksien puitteissa myös kuvan Dilemman lampaasta.

Työelämäorientaation seminaari 19. 11. klo 9-16. Ehdotamme että paikalle
menee näin tahtoessaan toveri Jarenko. Toveri Kovero ilmaisi tahtonsa
osallistua seminaariin puoleen päivään asti mikäli toveri Jarenko ei pääse
paikalle.

Laitoskahvit perjantaina 26. 11. klo 12 � 14. Toveri Launonen paistaa
räiskäleitä ja yrittää värvätä muitakin osallistumaan paistourakkaan.

Hume-biljardi Ritzissä 18. 11. kello 19 eteenpäin. Muutama ilmoittautuminen
plakkarissa. Halukkaat biljardinpelaajat ilmoittautukoot toveri Saariselle.
Varattuna on kolme biljardipöytää.

3. Joulukuun vaalikokous 10. 12. Valtio-salissa.

Valitaan Dilemman hallitus vuodelle 2005.

Halutuista hallituspaikoista on luvassa viimevuosien tapaan kitkerä
taistelu. Silti jokainen kiinnostunut toivotetaan tervetulleeksi paikalle.

4. Pikkujoulut Saunabaarissa 3. 12.

50 paikkaa varattu

Alkaen klo 19.

5. Domman remontti

Kannunvalajat kokoustavat 16. 11. klo 18. Aiheena ehdotukset uuden tilan
käytöstä. Kokous on kaikille avoin.

Kannu kokoaa viiden henkilön työryhmän miettimään tilan jakamista.

Muutto tähdätään tammikuun 2005 loppuun.

6. Toveri Launonen ehdottaa pikaraitiovaunua Porthanian edestä Domus
Academicalle.

Dilemman vaikutusmahdollisuudet todetaan olemattomiksi.

7. Toveri Launonen ehdottaa Dilemman kannanottoa, että HYY:n
edustajistolta tulisi kieltää yhteiskunnallinen vaikuttaminen
yliopistouransa jälkeen. �Korpraalit vittuun HYY:sta�, totesi toveri
Launonen. �Yliopistolaiset vasemmistonuoret ovat heikkoja huoria, jotka
eivät ymmärrä ettei vasemmisto saa valtaa kuin ottamalla vallan väkisin.
Oikea duunari hakkaisi kaikki vasemmistonuoret välittömästi.�

Dilemman hallitus kieltäytyi kannanotosta vasemmistonuoria vastaan, vaikka
jättääkin kysymyksen vasemmistonuorten oletetusta heikkoudesta avoimeksi.

Dilemma ei ota kantaa tämänhetkisten HYY:n edustajien tulevaan
ammatinvalintaan.

8. Kokous päätettiin klo 17:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *