Dilemman hallituksen kokous 12.11.2004

Dilemman kokous anniskeluravintola Teerenpelissä 12. 11. 2004

Paikalla ovat toverit Roos, Saarinen, Kovero, Videnoja ja Launonen.

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus. Kello on 16:57.

2. Tulevan viikon ohjelmaa

Kansalliskirjasto-lehteen on pyydetty artikkelia filosofian opiskelusta ja
Dilemman toiminnasta. Dilemma-listalla haettiin kirjoittajia. Vain toveri
Välikangas on julkituonut kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Toveri
Välikangas siis kirjoittaa artikkelin. Toivomuksena on ettei artikkeli
sisältäisi mitään sekapäistä horinaa filosofian luonteesta tai
tarkoituksesta. Luovutamme kuitenkin toveri Välikankaalle kaikki
taiteelliset vapaudet, koska pelkäämme toveri Välikankaan muuten vetäytyvän
kirjoitustehtävästä. Toveri Launonen halusi Kansalliskirjasto-lehteen oman
kuvansa sekä mahdollisuuksien puitteissa myös kuvan Dilemman lampaasta.

Työelämäorientaation seminaari 19. 11. klo 9-16. Ehdotamme että paikalle
menee näin tahtoessaan toveri Jarenko. Toveri Kovero ilmaisi tahtonsa
osallistua seminaariin puoleen päivään asti mikäli toveri Jarenko ei pääse
paikalle.

Laitoskahvit perjantaina 26. 11. klo 12 � 14. Toveri Launonen paistaa
räiskäleitä ja yrittää värvätä muitakin osallistumaan paistourakkaan.

Hume-biljardi Ritzissä 18. 11. kello 19 eteenpäin. Muutama ilmoittautuminen
plakkarissa. Halukkaat biljardinpelaajat ilmoittautukoot toveri Saariselle.
Varattuna on kolme biljardipöytää.

3. Joulukuun vaalikokous 10. 12. Valtio-salissa.

Valitaan Dilemman hallitus vuodelle 2005.

Halutuista hallituspaikoista on luvassa viimevuosien tapaan kitkerä
taistelu. Silti jokainen kiinnostunut toivotetaan tervetulleeksi paikalle.

4. Pikkujoulut Saunabaarissa 3. 12.

50 paikkaa varattu

Alkaen klo 19.

5. Domman remontti

Kannunvalajat kokoustavat 16. 11. klo 18. Aiheena ehdotukset uuden tilan
käytöstä. Kokous on kaikille avoin.

Kannu kokoaa viiden henkilön työryhmän miettimään tilan jakamista.

Muutto tähdätään tammikuun 2005 loppuun.

6. Toveri Launonen ehdottaa pikaraitiovaunua Porthanian edestä Domus
Academicalle.

Dilemman vaikutusmahdollisuudet todetaan olemattomiksi.

7. Toveri Launonen ehdottaa Dilemman kannanottoa, että HYY:n
edustajistolta tulisi kieltää yhteiskunnallinen vaikuttaminen
yliopistouransa jälkeen. �Korpraalit vittuun HYY:sta�, totesi toveri
Launonen. �Yliopistolaiset vasemmistonuoret ovat heikkoja huoria, jotka
eivät ymmärrä ettei vasemmisto saa valtaa kuin ottamalla vallan väkisin.
Oikea duunari hakkaisi kaikki vasemmistonuoret välittömästi.�

Dilemman hallitus kieltäytyi kannanotosta vasemmistonuoria vastaan, vaikka
jättääkin kysymyksen vasemmistonuorten oletetusta heikkoudesta avoimeksi.

Dilemma ei ota kantaa tämänhetkisten HYY:n edustajien tulevaan
ammatinvalintaan.

8. Kokous päätettiin klo 17:40

Dilemman hallituksen kokous 13.10.2004

Dilemman hallituksen kokous Uudella, Valtio-salissa, keskiviikkona 13.10.,
klo 16.10.
Paikalla Kalle, Jouni, Reima, Jussi ja Solja.

1. Kokous avattiin ja todettiin päätäntävaltaiseksi ja lailliseksi.

2. Dilemman taloustilanne

  • Dilemman tilillä on rahaa 2090 euroa, kassassa noin 260.
  • Lammin seminaarin kokonaiskustannukset ovat 2028,08.
  • Dilemma saa/saanee laitokselta noin 1400 euroa avustuksia Lammin
    seminaarin takia.
  • Minervan Pöllön lasku, 1400 euroa, vielä maksamatta.

Todettiin, että Dilemma vielä jotenkin porskuttelee.

3. Kuppalan käyttö

Politicuksen ja Dilemman yhteisbileistä (perjantaina 8.10.) Kuppala jäi
kuuleman mukaan siivottomaan kuntoon. Siivoussakkoa ei ole vielä tullut,
mutta jos Kannu sitä vaatii, päätettiin toimia asianmukaisesti (eli siirtää
vastuuta Politicuksen tyypeille).

4. Dilemman lausunto lainausehtojen heikentymisestä Philosophicassa

Dilemman lausunnossa ehdotetaan, että lainoja olisi voitava uusia netissä
ja että Philosophican aukioloajat palautettaisiin entiselleen. Lisäksi
lausunnossa paheksutaan kohtuuttomiksi nousseita sakkomaksuja.
Lausunto on Philosophicassa (pyydä vahtimestarilta) nähtävillä ja
laitosten johtoryhmien opiskelijajäsenten allekirjoitettavissa.

5. Humanisticumin bileet lauantaina 23.10. Alina-salissa

Humanisticum on kysellyt työvoimaa bileisiinsä. Päätettiin, että Dilemma
ottaa hoitakseen juoman myynnin. Dilemma siis hankkii ja myy juomat ja saa
niistä tuoton itselleen. Työvuoroja on tarjolla, halukkaat voivat ottaa
yhteyttä Jussiin.

Alustava työvuorolista:
alkuilta (eli -> klo 23.30) Jouni ja ehkä Mikael, varalla Solja
seuraava vuoro: Reima ja joku kiva
viimeinen vuoro: Jussi ja joku

Lisäksi bileissä esiintyy Timo Miettisen bändi Prologue.

6. Risteily 22.10.

Jussi on lähdössä meren taakse hakemaan viinaa Politicuksen tyyppien
kanssa. Jussille voi lähteä kaveriksi ja viinankantajaksi –> ota yhteyttä
Jussiin. Kyseessä on päiväristeily.

7. Loppusyksyn tapahtumia

Päätettiin järjestää filosofien yhteinen illanvietto, “Savanna-ilta” –
henkinen tilaisuus, 27.10. alkaen klo 19 Marian Helmessä. Paikkana Marian
Helmi (Kruunuhaassa, Snelmanninkadun ja Vironkadun kulmassa), koska Savanna
ei ole enää entisensä.
Hume-biljarditurnaus aiotaan pitää alustavasti 10.11.

8. Kokouksen päätös klo 16.54.

Dilemman hallituksen kokous 9.9.2004

Dilemman hallituksen kokouspöytäkirja 09. 09. 2004

Tänä kuulaana alkusyksyn iltana liukkaat aivonsa paikalle paikalle olivat
saaneet Jouni, Kalle, Solja, Reima ja Mikael.

1. Kokous aloitettiin kellon lyömällä 18:15.

Todettiin kokouksen laillisuus.
Todettiin kokouksen päätäntävaltaisuus.

2. Kannun fuksisuunnistus 15. 9.

Dilemma pitää Kannunvalajien fuksisuunnistuksessa 15. 9. yhteistä rastia
KEHO:n kanssa. Dilemman puolesta rastilla patsastavat Jussi, Kalle ja
Reima. Paikalle saa toki vaivautua jokainen halukas filosofian opiskelija.
Rastin teema on vielä auki, mutta alustavana aiheena on ihanneyhteiskunta.

3. Dilemman fuksisuunnistus 17. 9. klo 15 ->

Rasteja Dilemman fuksisuunnistuksessa on näillä näkymin neljä.
Ensimmäisellä rastilla ovat Solja, Ulla ja Paula; toisella Simo ja Timo;
kolmannella Kalle ja Reima; neljännellä Ville, Sanna ja Mikko.

Jos halukkaita rasteille fuksisuunnistukseen vielä löytyy, ottakoot
yhteyttä Jussi Saariseen tai Kalle Videnojaan.

4. Dilemman fuksiaiset Nylands Nationilla 17. 9. klo 20 ->

Hallitus kantaa niska limassa alkoholijuomia ja ruokaa Nyllelle alkaen klo
11:00. Jouni ja Mikael aloittavat päivänsä jo ennen tätä visiitillä Heinon
pikatukun loputtomien keitaiden äärelle. Sieltä saa maistuvia
elintarvikkeita pilkkahintaan.

Reima etsii lisää työntekijöitä bileisiin. Hauskoja pieniä sessioita tiskin
takana, joista kukaan järjellinen ihminen ei voi kieltäytyä.

Bileisiin sisäänpääsymaksu 2 euroa, fuksit ja työn orjat pääsevät toki
ilmaiseksi sisään. Bändi soittaa jaskaa. Zappan levy Jazz From Hell
toivomuslistalla.

5. Joosen ja Kristan ero Dilemman hallituksesta täten virallisesti
hyväksytty.

6. Dilemman fuksikokous 20. 9. klo 19 Valtio-salissa Uudella
ylioppilastalolla.

Viiniä ja ruokaa tarjolla. Solja ja Paula hoitavat kiinteän, Reima ja Jouni
nestemäisen ravinnon.

Tuutorit kosiskelevat fuksit mukaan.

7. Dilemma maksaa.

Reimalle 20 euroa pumpattavasta lampaasta.
Jounille 6 euroa 40 senttiä pikkuleivistä ja limpparista.
Muille ei mitään.

8. Peirce-ottelu

Fuksikokouksessa asialistalla.

9. Kokous päätettiin klo 19:11.

Dilemman hallituksen kokous 25.2.2004

Dilemma kokousti 25. helmikuuta klo 20:00 teemalla “tämä ei kuulu tähän”.
Kokous nuijittiin läpi ennätysajassa. Reima Launonen osoitti kuvotuksen
merkkejä, mutta ei se ruokavalioon liittynyt.

“Ei saatana tää mikään rakkausavioliitto oo. Me kokoonnutaan täst’ lähtien

noin kerran kuussa”, aloitti Kalle Videnoja kokouksen saaden osakseen
hurjat suosionosoitukset.

Kokous avattiin 20:23. Se todettiin päätäntävaltaiseksi. Läsnä alunperin
Jussi, Reima, Kalle, Solja, Joose, Mikael, Anita ja Krista.

3. Mielenosoituksen todettiin siirtyneen 18. 3. “Nyt on aikaa
valmistautua”, luki esityslistassa. Nettiorja jupisi, kuinka tämä asia
liittyy Dilemman kokoukseen, ja häntä yritettiin tuloksetta rauhotella
tiedolla, että opiskelija-aktivismi on iloinen asia. Todettiin, ettei
luentolakko asian tiimoilta kannata, ainakaan HYY:n koulutuspoliittisen
sihteerin lausunnon perusteella. Syytettiin erinäisiä tahoja nössöilystä.

4. Kuppalan ilta: päätettiin pitää sellaiset vanhan hallituksen
kaatajaiset, joihin ihmiset pääsisivät jopa tulemaan 4. maaliskuuta
Kuppalassa klo 20:00 alkaen. Valmistelu kannattanee aloittaa seitsemän
aikoihin. “Ketään ei käännytetä ovelta”, julistettiin.

5. Teologian opiskelijoista koostuva TYT on yllättäen kiinnostunut
järjestämään keskustelutapahtumaa dilemmalaisten kanssa.
Keskustelutapahtuman aiheena on “Retoriikka nykypäivänä ja historiassa”,
ideointikokous pidettäneen ensi viikolla. Ajateltiin mainostaa tapahtumaa
dilemma-listalla, jotta halukkaat ihmiset voisivat tulla mukaan ideoimaan.
Hallituksen parissa suosio oli vähän varauksellista: “Teologia! Hyi
saatana!” ilmaisi nimettömänä pysyttelevä esiintyvä hallituslainen
pohjimmaisia tunteitaan. Hänen ystävänsä lisäsi, että Dilemman tulisi tehdä
poliittinen linjanveto olla olematta missään tekemisissä jehovien kanssa.

Jussi löi nyrkillä pöytään.

6. Kotisivut ovat uudistumassa. Pohdittiin, mitä esityslistan “sisällön
kärsimättä” tarkoittaa, Jussi selvensi: “Sisältöön ei saa koskea.”

Jussi löi nyrkillä pöytään.

7. Dilemman haalarimerkki: Dilemma hankkii 100 kpl haalarimerkkejä ja
maksaa niistä 112 euroa. Logoksi kaunis punainen koira, tausta musta ja
pyöreä merkki. Anita vektoroi kuvan ja Jussi ottaa selvää asiasta.

7

Opiskelu

Dilemma toimii opiskelijoiden äänitorvena laitosten, tiedekuntien ja yliopiston suuntaan. Hallituksessa on opintovastaava, joka pysyttelee kärryillä asioista ja osallistuu keskusteluun opintouudistuksista sekä muusta vastaavasta. Lisäksi Filosofian laitoksen johtoryhmässä on kaksi opiskelijaedustajaa, Käytännöllisen filosofian laitoksen johtoryhmässä yksi. Dilemma myös kerää palautetta ja toivomuksia lukuvuoden aikana järjestettävistä luentosarjoista.

Filosofian opetuksesta voi antaa myös suoraa palautetta laitoksille nettilomakkeella.

Asioista tiedotetaan dilemma-listalla sekä kokouksissa, joihin kaikki ovat tervetulleita.

Yhdistys

Dilemma ry on vuonna 1968 perustettu Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden yhdistys. Dilemma järjestää jäsenilleen viihde- ja kulttuuritapahtumia, toimii opiskelijoiden äänitorvena laitoksen ja yliopiston suuntaan, kerää urheilulliset filosofit yhdessä rakastamaan maailman tunnetuinta kieltä (pelaamaan jalkapalloa) ja hoivaa toiset punaviinin pehmeään maailmaan. Monet juovat myös paljon olutta. Jokainen Helsingin yliopiston filosofian opiskelija voi liittyä Dilemman jäseneksi (täällä).

Mitä on filosofia ja miksi opiskella sitä? Selvityksen näihin mieltäsi riivaaviin kysymyksiin löydät tästä. Och samma på svenska.

Toiminta

Tietoa toiminnasta ja tapahtumista saat tapahtumat-sivulta tai liittymällä Dilemman sähköpostilistalle. Tämä tapahtuu lähettämällä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi sähköpostiviestin subscribe dilemma-lista [sähköpostiosoitteesi]. Jätä viestin otsikko tyhjäksi. Listalta voi erota lähettämällä saman viestin samaan paikkaan, mutta vaihtamalla subscribe -sanan tilalle unsubscribe.

Liitteinä Dilemman vuoden 2005 toimintakertomus ja vuoden 2006 toimintasuunnitelma pdf-tiedostoina.