Dlearn.Helsinki pilotoi Jyväskylässä

Kokeilemme parhaillaan yhteistyötaitoja kehittävää pedagogista Dlearn.Helsinki-sovellustamme tutkimusyhteistyössä Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kanssa OpenDigi-hankkeessa. Sovellustamme käytetään opettajista, opettajankouluttajista ja opettajaopiskelijoista koostuvien pienryhmien eli kehittäjäyhteisöjen toiminnan tukena.

Dlearn.Helsinki-sovellus toimii nyt täysin sähköisesti.

Kuuden viikon mittaisen jakson aikana pienryhmät kehittävät yhdessä digipedagogista osaamistaan suunnittelemalla ja toteuttamalla oppilaan aktiivisuutta tukevan opetuskokeilun.  Suunnittelutehtävä on osallistujille haastava ja vaatii ryhmässä toimimisen taitoja.

Ryhmien toiminnan kehittymistä seurataan ja tutkitaan Dlearn.Helsinki-sovelluksella kolmessa vaiheessa. Ryhmät käyttävät sovellustamme koulutuksen alussa, keskivaiheilla ja lopussa. 

OpenDigi-koulutus käynnistyi syyskuussa Jyväskylän yliopistolla. Dlearn.Helsinki oli mukana kick off -päivässä. Pilotoimme sovellusta ensimmäistä kertaa pitkäkestoisen ryhmätyöskentelyn tukena.

Yhteistyötaitojen kehittämistä tukevaa pedagogista sovellusta ja mallia kehitetään ja tutkitaan Dlearn.Helsinki-projektissa Helsingin yliopistolla monitieteisessä tiimissä. Projektilla on Business Finlandin TUTLI-rahoitus ja se oli vuonna 2017 Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaalissa.