Dlearn.Helsinki: Globaaleilla kompetensseilla parempi elämä

Taito analysoida monimutkaisia asioita, taito ymmärtää erilaisuutta, taito osallistua rakentavaan yhteistyöhön ja taito kunnioittaa ihmisarvoa. Näitä taitoja kutsutaan globaaleiksi kompetensseiksi, sillä niitä tarvitaan yhä enemmän maailmassa, jossa nyt elämme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme huomanneet, myös kasvatustieteissä, että nämä ovat taitoja, joita pitää edistää ja tutkia enemmän.

Maailman parhaassa koulussa Suomessa, ei kuitenkaan opita globaaleja kompetensseja kovin hyvin, vaikka lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet osataan erinomaisesti. Oppilaat eivät viihdy koulussa ja merkityksellisimmät oppimiselämyksensäkin he kertovat kokevansa koulun ulkopuolella.

Continue reading “Dlearn.Helsinki: Globaaleilla kompetensseilla parempi elämä”

Haloo Dlearn.Helsinki: Keitä me olemme?

Helsinki Challenge -tiedekilpailun aikataulu.

Meitä on kaikkiaan yhdeksän Dlearn.Helsinki-tiimiläistä. Kasvatustieden, kasvatuspsykologian, psykologian, fysiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja valtiotieteiden taustojemme ansiosta meillä on laajasti potentiaalia kehittää uusia pedagogisia välineitä ja käytänteitä kouluun. Meitä yhdistää innostus kehittää koulua paikkana, jossa uuden vuosituhannen maailmassa tarvittavia globaaleja kompetensseja opitaan aidolla tavalla.  Continue reading “Haloo Dlearn.Helsinki: Keitä me olemme?”