Dlearn.Helsinki: Globaaleilla kompetensseilla parempi elämä

Taito analysoida monimutkaisia asioita, taito ymmärtää erilaisuutta, taito osallistua rakentavaan yhteistyöhön ja taito kunnioittaa ihmisarvoa. Näitä taitoja kutsutaan globaaleiksi kompetensseiksi, sillä niitä tarvitaan yhä enemmän maailmassa, jossa nyt elämme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme huomanneet, myös kasvatustieteissä, että nämä ovat taitoja, joita pitää edistää ja tutkia enemmän.

Maailman parhaassa koulussa Suomessa, ei kuitenkaan opita globaaleja kompetensseja kovin hyvin, vaikka lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet osataan erinomaisesti. Oppilaat eivät viihdy koulussa ja merkityksellisimmät oppimiselämyksensäkin he kertovat kokevansa koulun ulkopuolella.

Esittelimme ideaamme Pitch Night -tilaisuudessa.

Miten osaisimme opettaa ja ohjata lapsemme ja nuoremme tulevaa elämää varten? Miten voisimme oppilaille mielekkäällä tavalla opettaa heille globaaleja kompetensseja, joita tarvitaan erilaisten ihmisten kohtaamisessa, monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa ja planeettamme yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa? Nämä ovat kysymyksiä, joihin Dlearn.Helsinki haluaa löytää vastauksia.

Me Dlearn.Helsinki-tiimissä olemme erityisen huolissamme nuorista, joita koulu ei kiinnosta. Nuorilla, jotka tulevat matalan tuloluokan perheistä tai jotka ovat maahanmuuttajataustaisia, on erityinen riski jäädä saavuttamatta hyvä elämä, joihin heillä olisi mahdollisuus. Tutkimuksesta tiedämme, että tyytymättömyys kouluun vaikuttaa helposti myöhemmin koko elämää koskevien valinnoissa. Nuoret ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme huomanneet, myös kasvatustieteissä, että globaalit kompetenssit ovat taitoja, joita pitää edistää ja tutkia enemmän.

Haluammekin muuttaa koulua, jotta kaikilla nuorillamme olisi paremmat mahdollisuudet saavuttaa hyvä elämä. Koulu on yhteiskunnan taholta ehkä merkittävin ja pitkäkestoisin “interventio” lasten ja nuorten elämään, joten ei ole yhdentekevää miten siellä päivittäin työskennellään. Kouluun tarvitaan pedagogisia työkaluja, hyviä käytänteitä ja uusia pedagogisia malleja nyky-yhteiskunnassa tarvittavien taitojen, globaalien kompenssien oppimiseen.

Haluamme kehittää kokonaisvaltaisen ratkaisun kouluun. Ratkaisumme koostuu kolmesta osasta:

Auli pitchaamassa kokonaisvaltaista ratkaisuamme.

1) Oppilaiden kokemuksia keräävän sovelluksen (Experience Sampling Application) avulla oppilaat oppivat tunnistamaan globaalien kompetenssien oppimistaan koulun arjessa. 

2) Koko ryhmän, luokan tai koulun yhteinen kompetenssiseinä, johon kerätään tietoa globaalien kompetenssien oppimisen tilanteesta koko koulun/yhteisön tasolla (Collective Competence Wall). Kompetenssiseinä kertoo kaikille, mitkä ovat yhteisömme vahvuudet globaalien kompetenssien suhteen ja mitä voisimme vielä parantaa. Kompetenssiseinä tukee näin positiivisella tavalla yhdessä oppimista, jossa yhteisön jokaista jäsentä tarvitaan hyvän tuloksen saavuttamiseksi. 

3) Yhteistyössä opettajien kanssa kehitettävät pedagogiset mallit integroivat globaalien kompetenssien opettamisen ja oppimisen osaksi koulutyötä. Haluamme kehittää pedagogisia malleja, joiden avulla globaaleja kompetensseja opitaan mielekkäästi yhdessä, autenttisissa tilanteissa koulun arjessa.

Haluamme kehittää ideaamme yhdessä koulujen kanssa.

Uskomme, että kehittämämme kokonaisvaltaisen ratkaisun avulla nuoremme oppivat koulussa globaaleja kompetensseja, opettajat pystyvät tukemaan merkityksellisempää oppimista paremmin ja koulusta tulee paikka, jossa viihdytään paremmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *