Pilottitestausta Smart as HEL -työpajassa

Tiedekulmassa Smart as HEL -tapahtuman osana 13.11.2018 järjestetty Värkkää ja törkkää -työpajapäivä oli hieno tilaisuus dLearn.Helsinki-tiimillemme testata käytännössä kehitteillä olevaa pedagogista ratkaisuamme globaalien kompetenssien oppimisesta. Järjestimme yhdessä Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuskuksen INARin ja Tiedekasvatuskeskuksen kanssa koululaisille Globaalit haasteet ja tulevaisuuden taidot -työpajan.

Työpajassa koululaiset tutustuivat ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviin tekijöihin pieniä kokeita tekemällä. Lämpösäteilyä mittaavilla lämpökameroilla päästiin konkreettisesti tutkimaan, miten ilman hiilidioksidipitoisuuden nousu vaikuttaa lämpösäteilyyn ja siten lämpötilan nousuun ilmakehässä. Työpaja oli suunniteltu niin, että se vaati yhdessä pohtimista ja -toimimista.

Kuvassa työpajan tutkimustehtävässä käytettyjä välineitä: lämpökameralla katsottiin, miten käsi näkyy jätesäkin läpi. Lisäksi vertailtiin, miten eri tavalla kuuman kappaleen lämpösäteily läpäisee hiilidioksidilla ja ilmalla täytetyt ilmapallot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn päätteeksi oppilaat pohtivat omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä vastaamalla muutamiin kehitysvaiheessa olevan kyselytyökalumme kysymyksiin. Osallistuinko aktiivisesti ryhmän toimintaan ja otinko muiden ryhmäläisten mielipiteet huomioon, olivat esimerkkikysymyksiä, joihin pyysimme oppilaita vastaamaan. Oppilaiden itsearvioinnit olivat aika positiivisia olivat, mutta kehitettävääkin he löysivät muunmuassa omien mielipiteiden perustelemisessa.

Ilta Tiedekulmassa huipentui Play to learn -tilaisuuteen, jossa Helsingin yliopiston tutkijoita haastateltiin oppimisen ajankohtaisista teemoista. dLearn.Helsinki-tiimistä Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro pääsivät keskustelemaan globaalien kompetenssien oppimisen tärkeydestä ja haasteista. Alla haastatteluun liittyviä poimintoja Twitter-virrasta.

 

 

 

Tulevaisuuden taidoista Smart as HEL -tapahtumapäivässä 13.11.2018

dLearn.Helsinki-tiimi on mukana HY:n Tiedekulman Smart as HEL -tapahtumiin kuuluvassa päivässä 13.11.2018.

Iltapäivällä on ensin Värkkää ja törkkää -työpajoja koululaisille klo 13-17. Siellä on yhtenä työpajana myös meidän dLearn-työpajamme aiheena haastavien ongelmien ratkaiseminen ja globaalien kompetenssien oppiminen. Työpaja toteutetaan yhdessä tiedekasvatuksen asiantuntija Tapio Rasan ja ilmastotutkija Kukka-Maaria Erkkilän kanssa.

Illalla klo 17 alkaa Play to Learn -tilaisuus, jossa Helsingin yliopiston oppimistutkijat keskustelevat kaksituhattaluvun taitojen oppimisesta ja opettamisesta. Paneelissa ovat mukana myös Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro dLearn.Helsinki-tiimistä.