Pilottitestausta Smart as HEL -työpajassa

Tiedekulmassa Smart as HEL -tapahtuman osana 13.11.2018 järjestetty Värkkää ja törkkää -työpajapäivä oli hieno tilaisuus dLearn.Helsinki-tiimillemme testata käytännössä kehitteillä olevaa pedagogista ratkaisuamme globaalien kompetenssien oppimisesta. Järjestimme yhdessä Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuskuksen INARin ja Tiedekasvatuskeskuksen kanssa koululaisille Globaalit haasteet ja tulevaisuuden taidot -työpajan.

Työpajassa koululaiset tutustuivat ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviin tekijöihin pieniä kokeita tekemällä. Lämpösäteilyä mittaavilla lämpökameroilla päästiin konkreettisesti tutkimaan, miten ilman hiilidioksidipitoisuuden nousu vaikuttaa lämpösäteilyyn ja siten lämpötilan nousuun ilmakehässä. Työpaja oli suunniteltu niin, että se vaati yhdessä pohtimista ja -toimimista.

Kuvassa työpajan tutkimustehtävässä käytettyjä välineitä: lämpökameralla katsottiin, miten käsi näkyy jätesäkin läpi. Lisäksi vertailtiin, miten eri tavalla kuuman kappaleen lämpösäteily läpäisee hiilidioksidilla ja ilmalla täytetyt ilmapallot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn päätteeksi oppilaat pohtivat omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä vastaamalla muutamiin kehitysvaiheessa olevan kyselytyökalumme kysymyksiin. Osallistuinko aktiivisesti ryhmän toimintaan ja otinko muiden ryhmäläisten mielipiteet huomioon, olivat esimerkkikysymyksiä, joihin pyysimme oppilaita vastaamaan. Oppilaiden itsearvioinnit olivat aika positiivisia olivat, mutta kehitettävääkin he löysivät muunmuassa omien mielipiteiden perustelemisessa.

Ilta Tiedekulmassa huipentui Play to learn -tilaisuuteen, jossa Helsingin yliopiston tutkijoita haastateltiin oppimisen ajankohtaisista teemoista. dLearn.Helsinki-tiimistä Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro pääsivät keskustelemaan globaalien kompetenssien oppimisen tärkeydestä ja haasteista. Alla haastatteluun liittyviä poimintoja Twitter-virrasta.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *