Ei yksin, vaan yhdessä! dLearn-synergiaa Think & Lead -työpajassa

Ei yksin, vaan yhdessä -ajatus konkretisoitui monella tavalla ja tasolla Helsingin yliopiston Think & Lead -ohjelman tämän kevään viimeisessä alumnitilaisuudessa, joka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 16.5.2019 hankkeemme dLearn.Helsingin kanssa.   

Johtajuudesta ja johtamisesta kiinnostuneille alumneille tarjoutui Think & Lead -ohjelman kolmivuotisen historian aikana ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua työpajamuotoiseen työhön, jossa osallistujat yhdessä ideoivat ja hahmottelivat ratkaisuehdotuksia monimutkaiseen ja haasteelliseen johtajuusdilemmaan. Vaikka työpajan tapausesimerkki olikin kuvitteellinen, se tuntui herättävän alumnilaisissa paljon samastumisen tunteita ja kokemuksia.  Alumnilaiset tarttuivatkin toimeen rivakasti ja alkoivat ratkoa määriteltyä tehtävää laittaen likoon itsensä ja oman asiantuntemuksensa – ei yksin vaan yhdessä.  

Työelämässä vaaditaan asiaosaamisen lisäksi myös yleisiä työelämätaitoja, jotka ovat aina ajankohtaisia ja johtamisen trendeistä riippumattomia. Työpajan tehtävä, joka tässä markkeerasi tavoitteellista vuorovaikutusta arkityössä, toi oivallisesti esiin asiantuntijuudesta ja johtajuudesta jotain hyvin olennaista. On kyettävä oppimaan uutta sekä osattava analysoida monimutkaisia ilmiöitä ja tehdä sujuvaa yhteistyössä olosuhteissa, joita muuttuvat ja muuntuvat herkästi ja ennalta-arvaamattomastikin.

Ryhmätyön purku aloitettiin keskustelemalla tehtävänantoon liittyvistä sisällöllistä ratkaisuista, jotka ilmensivät hyvin ryhmien erilaista osaamista. Varsinaisen ryhmätyön  jälkeen alumnilaisia pyydettiin arvioimaan ryhmänsä toimintaa ryhmätyöskentelyssä dLearn-kyselytyökalun avulla.  

Vielä kehitteillä olevan dLearn-kyselytyökalumme  tavoitteena oli havainnollistaa miten oman ja ryhmän toiminnan eri ulottuvuuksia voidaan arvioida ja miten saatuja tuloksia voidaan hyödyntää yhteisessä  toiminnan kehittämisessä. Kun dLearn.Helsinki pääsi vielä työpajan lopuksi laajemmin esittelemään ratkaisun keskeisiä ominaisuuksia, työpajassa virisi innostunutta pohdintaa dLearn-ratkaisun käyttömahdollisuuksista tosielämän johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta.   

Alumnien mieleen tuntui erityisesti olevan se, että dLearn.Helsinki-ratkaisu kyselytyökaluineen soveltuu erityisen hyvin pitempikestoisiin työskentelytilanteisiin niin projekteissa kuin prosesseissakin  ja sitä kautta yleisten taitojen tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen yhdessä pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella tavalla. Tärkeänä pidettiin myös, että oman ja ryhmän toiminnan arvioinnissa keskitytään kuitenkin  todelliseen toimintaan tässä ja nyt. Tämä onkin yksi dLearn-ratkaisun perusajatuksista sen lisäksi, että kysely on koottavissa kehittämistarpeiden ja tilanteen mukaan ja skaalautuu toiminnan ja keston mukaan.

P.S. dLearn.Helsinki on jo ehtinyt tehdä toisellakin tapaa historiaa yhdessä Think & Lead -ohjelman kanssa. Meistä on nimittäin juttu Helsinki Alumni -lehdessä, joka on ensimmäinen laatuaan. Voit lukea meistä myös lehden sähköisestä versiosta täältä.

dLearn.Helsinki-hanke esillä uudessa Helsinki Alumni -lehdessä

Keväällä 2019 ilmestyi kautta aikain ensimmäinen Helsingin yliopiston Helsinki Alumni -lehti.

Lehdessä oli juttu, jossa haastateltiin kahta edellisen syksyn viimeiseen alumneille tarkoitettuun Think & Lead -tilaisuuteen osallistunutta yliopiston alumnia. Toinen haastatelluista oli dLearn.Helsinki-hankkeemme kaupallistamisen asiantuntija Sari-Anna Pulkkinen. Jutun sähköinen versio löytyy täältä.

Olemme mukana ITK2019-konferenssissa posteriesityksellä

Perinteikäs Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi järjestetään jälleen Aulangolla 20.-22. maaliskuuta 2019.

dLearn.Helsinki-hanke on siellä mukana posteriesityksellä, jossa esitellään hankkeessa kehitettävän globaalien kompetenssien oppimista ja opettamista tukevan palvelun idea, ensimmäisiä taitomittareita sekä kokemuksia pilottikokeiluista. Yleisöllä on myös mahdollisuus kokeilla kyselyn vastaamista.

Posteriesityksen otsikko on “Työkaluja ja menetelmiä globaalien kompetenssien oppimisen tukemiseen”. Esityksen kuvaus on ITK2019-konferenssin verkkosivuilla, jossa myös koko posteri on nähtävillä konferenssiin mennessä.

 

Pilottitestausta Smart as HEL -työpajassa

Tiedekulmassa Smart as HEL -tapahtuman osana 13.11.2018 järjestetty Värkkää ja törkkää -työpajapäivä oli hieno tilaisuus dLearn.Helsinki-tiimillemme testata käytännössä kehitteillä olevaa pedagogista ratkaisuamme globaalien kompetenssien oppimisesta. Järjestimme yhdessä Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuskuksen INARin ja Tiedekasvatuskeskuksen kanssa koululaisille Globaalit haasteet ja tulevaisuuden taidot -työpajan.

Työpajassa koululaiset tutustuivat ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviin tekijöihin pieniä kokeita tekemällä. Lämpösäteilyä mittaavilla lämpökameroilla päästiin konkreettisesti tutkimaan, miten ilman hiilidioksidipitoisuuden nousu vaikuttaa lämpösäteilyyn ja siten lämpötilan nousuun ilmakehässä. Työpaja oli suunniteltu niin, että se vaati yhdessä pohtimista ja -toimimista.

Kuvassa työpajan tutkimustehtävässä käytettyjä välineitä: lämpökameralla katsottiin, miten käsi näkyy jätesäkin läpi. Lisäksi vertailtiin, miten eri tavalla kuuman kappaleen lämpösäteily läpäisee hiilidioksidilla ja ilmalla täytetyt ilmapallot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelyn päätteeksi oppilaat pohtivat omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä vastaamalla muutamiin kehitysvaiheessa olevan kyselytyökalumme kysymyksiin. Osallistuinko aktiivisesti ryhmän toimintaan ja otinko muiden ryhmäläisten mielipiteet huomioon, olivat esimerkkikysymyksiä, joihin pyysimme oppilaita vastaamaan. Oppilaiden itsearvioinnit olivat aika positiivisia olivat, mutta kehitettävääkin he löysivät muunmuassa omien mielipiteiden perustelemisessa.

Ilta Tiedekulmassa huipentui Play to learn -tilaisuuteen, jossa Helsingin yliopiston tutkijoita haastateltiin oppimisen ajankohtaisista teemoista. dLearn.Helsinki-tiimistä Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro pääsivät keskustelemaan globaalien kompetenssien oppimisen tärkeydestä ja haasteista. Alla haastatteluun liittyviä poimintoja Twitter-virrasta.

 

 

 

Tulevaisuuden taidoista Smart as HEL -tapahtumapäivässä 13.11.2018

dLearn.Helsinki-tiimi on mukana HY:n Tiedekulman Smart as HEL -tapahtumiin kuuluvassa päivässä 13.11.2018.

Iltapäivällä on ensin Värkkää ja törkkää -työpajoja koululaisille klo 13-17. Siellä on yhtenä työpajana myös meidän dLearn-työpajamme aiheena haastavien ongelmien ratkaiseminen ja globaalien kompetenssien oppiminen. Työpaja toteutetaan yhdessä tiedekasvatuksen asiantuntija Tapio Rasan ja ilmastotutkija Kukka-Maaria Erkkilän kanssa.

Illalla klo 17 alkaa Play to Learn -tilaisuus, jossa Helsingin yliopiston oppimistutkijat keskustelevat kaksituhattaluvun taitojen oppimisesta ja opettamisesta. Paneelissa ovat mukana myös Auli Toom ja Katariina Salmela-Aro dLearn.Helsinki-tiimistä.

 

 

Dlearn.Helsinki sai rahoituksen Business Finlandilta

Nyt kehitystyö pääsee hyvään vauhtiin: saimme rahoituksen Business Finlandilta globaalien kompetenssien oppimista tukevan ratkaisun kehittämiseen. Hanke kestää puolitoista vuotta syksystä 2018 alkaen. Toimintakonteksteina ovat sekä koulut ja oppilaitokset että yritykset ja työelämän organisaatiot.

Uutisoimme täällä blogissa jatkossakin hankkeen etenemisestä ja yhteistyömahdollisuuksista. Hankkeen vetäjänä toimii edelleen professori Auli Toom, mukana myös Katariina Salmela-Aro, Mari Tervaniemi, Veera Kallunki, Tomi Männistö ja Minna Lakkala Helsingin yliopistosta sekä Veli-Matti Harjula Merilahden peruskoulusta.

Lisätietoa BF:n TUTLI-rahoituksesta.

Kirjoitus tiimistämme Opettaja-lehdessä 3/2018

Opettaja-lehden numerossa 3/2018 (9.2.2018) on kirjoitus Dlearn.Helsinki-tiimistämme ja kehitteillä olevasta digipohjaisesta ratkaisustamme globaalien kompetenssien opettamiseen.

Juttu on lehden Tutkittu juttu -palstalla otsikolla “Tukea heikkoihin kohtiin”. Se pohjautuu Auli Toomin haastatteluun. Jutun ingressi on seuraava:

Dlearn Helsinki -tiimi kehittää digitaalista opetuksen apuvälinettä asioihin, joissa suomalainen peruskoulu ei ole vahvimmillaan.”

Tekstin on kirjoittanut Antti Vanas, kuvat kävi ottamassa Veikko Somerpuro

Juttu on luettavissa Opettaja-lehden digitaalisessa versiossa sivulla 7.

Ratkaisumme teknologinen sovellus kehitetään Software Factoryssa

Millainen se suunnitteilla oleva Experience Sampling Application oikein on, jolla oppilaat arvioivat globaaleja kompetenssejaan? Entä Collective Competence Wall, mikä on kompetenssiseinä? Näihin kysyksiin saimme vastata toistuvasti kevään semifinaalivaiheessa. Nyt ratkaisumme teknologisen sovelluksen ensimmäinen versio, Dlearn.Helsinki 1.0, on melkein valmis. Pian pääsemme testaamaan kehitettyä sovellusta aidossa luokkatilanteessa.

Dlearn.Helsinki-tiimiläisiä, sovelluksen kehittäjät sekä Skype-yhteydellä palaveriin osallistuva kurssin opettaja.

Selainpohjainen oppilaiden kokemuksia keräävä sovellus ja siihen sisältyvä kompetenssiseinä on kehitetty Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoihin kuuluvalla valinnaiskurssilla Software Factory Experience. Tiimimme pääsi Software Factoryn asiakkaaksi ja opiskelijat rakentavat sovelluksen meille tilaustyönä.

Software Factory on tietojenkäsittelytieteen laitoksen kokeellinen ohjelmistojen tutkimus- ja suunnittelulaboratorio, jonka tavoitteena on innostava oppiminen, monialainen tutkimus ja yrittäjyyden kannustaminen. 

Yhteisessä palaverissa Software Factoryn tiloissa.

Yhteistyö Software Factoryn kanssa on ollut mahtava kokemus. Asiantuntevat maisteriopiskelijat ymmärsivät heti mitä haluamme, ja yhteisten palaveriemme kautta ideamme on saanut jopa uusia ulottuvuuksia. Jo ensimmäisen viikon jälkeen näimme selkeän hahmon rakentumassa olevasta sovelluksesta. Nyt työ alkaa olla valmis ja pääsemme pian testaamaan sovellusta opettajan ja oppilaan näkökulmista.

Global Impact Camp Brysselissä

Dlearn.Helsinki-tiimimme osallistui muiden Helsinki Challenge -finalistien kanssa Global Impact Campiin, joka järjestettiin Brysselissä 25.-27.9.2017. Päivien aikana oli useita tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin osallistui eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä Suomesta että muualta Euroopasta.

Kuvassa Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tilaisuuden avajaisissa.

Auli pitchasi omaa ehdotustamme useaan kertaan päivien aikana eri yleisöille, muun muassa Brysselissä asuville Helsingin yliopiston alumneille.

Hyödyllisintä ratkaisumme kehittämisen kannalta oli saada palautetta ja ehdotuksia useilta eri alojen mentoreilta, kuten Aura Salla, Markku Markkula, Nora van der Linden, James Paskins, Aarathi Prasad, Lennart Stoy, Sven Dammann, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sonia Ortega, Dimitris Kokkalis ja Elke Boers. Näiden keskustelujen ansiosta aloimme entistä enemmän ajatella ratkaisumme mahdollisuuksia ja vaikutuksia globaalisti – kun kerran globaaleista kompetensseista on kysymys :-).

Kuvassa mentorimme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala ja Sonia Ortega keskittyvät ratkaisumme esittelyyn.

 

 

 

Ehdimme toki viettää iltaisin myös vähän vapaa-aikaa, kävimme muun muassa syömässä paikallista herkkua, simpukoita.

 

 

 

Lisää Global Impact Campista Helsinki Challenge -blogin uutisissa: Speakers and mentors, Visiting Bryssel to get networked, and Co-operatin within and beyond science.

Ideamme sai näkyvyyttä myös kesällä

Dlearn.Helsinki-tiimi oli myös kesällä näyttävästi esillä mediassa ja foorumeissa.

Ensin tietysti juhlistimme pääsyä Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaaliin. Kuvassa vasemmalta Minna Lakkala, Katariina Salmela-Aro, Mari Tervaniemi, Tomi Männistö, Auli Toom, Veera Kallunki ja Veli-Matti Harjula.

Tiimimme ratkaisua opetuksen kehittämiseksi ja nuorten globaalien kompetenssien edistämiseksi esiteltiin myös SuomiAreenalla Porissa heinäkuussa. Minna Lakkalan pitämä esitys “Nuoret globaaleja kompetensseja oppimassa” oli osa Tekesin organisoimaa “Reboot Finland – tulevaisuuden parempi elämä” -sessiota. Session voi katsoa kokonaisuudessaan nauhoitettuna MTV Katsomosta. Dlearn.Helsinki-esitys alkaa noin 28 minuutin kohdalta.

Esitys sai paljon mainintoja mm. Twitterissä, tässä poimintoja:

https://twitter.com/KaisaLSmith/status/884678533846642688

Lisäksi Dlearn.Helsinki-tiimimme sai kansainvälistä näkyvyyttä, kun eurooppalainen luonnontieteiden opetuksen Scientix-verkosto uutisoi finaalipaikastamme verkkouutisissaan ja Twitter-tilillään. Scientixiä koordinoi European Schoolnet, Brysselissä toimiva 30 opetusministeriön yhteenliittymä. Tätä kautta tiimimme idea pääsi laajaan levitykseen tuhansille opettajille.