Kirjoitus tiimistämme Opettaja-lehdessä 3/2018

Opettaja-lehden numerossa 3/2018 (9.2.2018) on kirjoitus Dlearn.Helsinki-tiimistämme ja kehitteillä olevasta digipohjaisesta ratkaisustamme globaalien kompetenssien opettamiseen.

Juttu on lehden Tutkittu juttu -palstalla otsikolla “Tukea heikkoihin kohtiin”. Se pohjautuu Auli Toomin haastatteluun. Jutun ingressi on seuraava:

Dlearn Helsinki -tiimi kehittää digitaalista opetuksen apuvälinettä asioihin, joissa suomalainen peruskoulu ei ole vahvimmillaan.”

Tekstin on kirjoittanut Antti Vanas, kuvat kävi ottamassa Veikko Somerpuro

Juttu on luettavissa Opettaja-lehden digitaalisessa versiossa sivulla 7.

Ratkaisumme teknologinen sovellus kehitetään Software Factoryssa

Millainen se suunnitteilla oleva Experience Sampling Application oikein on, jolla oppilaat arvioivat globaaleja kompetenssejaan? Entä Collective Competence Wall, mikä on kompetenssiseinä? Näihin kysyksiin saimme vastata toistuvasti kevään semifinaalivaiheessa. Nyt ratkaisumme teknologisen sovelluksen ensimmäinen versio, Dlearn.Helsinki 1.0, on melkein valmis. Pian pääsemme testaamaan kehitettyä sovellusta aidossa luokkatilanteessa.

Dlearn.Helsinki-tiimiläisiä, sovelluksen kehittäjät sekä Skype-yhteydellä palaveriin osallistuva kurssin opettaja.

Selainpohjainen oppilaiden kokemuksia keräävä sovellus ja siihen sisältyvä kompetenssiseinä on kehitetty Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytieteen maisteriopintoihin kuuluvalla valinnaiskurssilla Software Factory Experience. Tiimimme pääsi Software Factoryn asiakkaaksi ja opiskelijat rakentavat sovelluksen meille tilaustyönä.

Software Factory on tietojenkäsittelytieteen laitoksen kokeellinen ohjelmistojen tutkimus- ja suunnittelulaboratorio, jonka tavoitteena on innostava oppiminen, monialainen tutkimus ja yrittäjyyden kannustaminen. 

Yhteisessä palaverissa Software Factoryn tiloissa.

Yhteistyö Software Factoryn kanssa on ollut mahtava kokemus. Asiantuntevat maisteriopiskelijat ymmärsivät heti mitä haluamme, ja yhteisten palaveriemme kautta ideamme on saanut jopa uusia ulottuvuuksia. Jo ensimmäisen viikon jälkeen näimme selkeän hahmon rakentumassa olevasta sovelluksesta. Nyt työ alkaa olla valmis ja pääsemme pian testaamaan sovellusta opettajan ja oppilaan näkökulmista.

Global Impact Camp Brysselissä

Dlearn.Helsinki-tiimimme osallistui muiden Helsinki Challenge -finalistien kanssa Global Impact Campiin, joka järjestettiin Brysselissä 25.-27.9.2017. Päivien aikana oli useita tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin osallistui eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä Suomesta että muualta Euroopasta.

Kuvassa Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tilaisuuden avajaisissa.

Auli pitchasi omaa ehdotustamme useaan kertaan päivien aikana eri yleisöille, muun muassa Brysselissä asuville Helsingin yliopiston alumneille.

Hyödyllisintä ratkaisumme kehittämisen kannalta oli saada palautetta ja ehdotuksia useilta eri alojen mentoreilta, kuten Aura Salla, Markku Markkula, Nora van der Linden, James Paskins, Aarathi Prasad, Lennart Stoy, Sven Dammann, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sonia Ortega, Dimitris Kokkalis ja Elke Boers. Näiden keskustelujen ansiosta aloimme entistä enemmän ajatella ratkaisumme mahdollisuuksia ja vaikutuksia globaalisti – kun kerran globaaleista kompetensseista on kysymys :-).

Kuvassa mentorimme Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala ja Sonia Ortega keskittyvät ratkaisumme esittelyyn.

 

 

 

Ehdimme toki viettää iltaisin myös vähän vapaa-aikaa, kävimme muun muassa syömässä paikallista herkkua, simpukoita.

 

 

 

Lisää Global Impact Campista Helsinki Challenge -blogin uutisissa: Speakers and mentors, Visiting Bryssel to get networked, and Co-operatin within and beyond science.

Ideamme sai näkyvyyttä myös kesällä

Dlearn.Helsinki-tiimi oli myös kesällä näyttävästi esillä mediassa ja foorumeissa.

Ensin tietysti juhlistimme pääsyä Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaaliin. Kuvassa vasemmalta Minna Lakkala, Katariina Salmela-Aro, Mari Tervaniemi, Tomi Männistö, Auli Toom, Veera Kallunki ja Veli-Matti Harjula.

Tiimimme ratkaisua opetuksen kehittämiseksi ja nuorten globaalien kompetenssien edistämiseksi esiteltiin myös SuomiAreenalla Porissa heinäkuussa. Minna Lakkalan pitämä esitys “Nuoret globaaleja kompetensseja oppimassa” oli osa Tekesin organisoimaa “Reboot Finland – tulevaisuuden parempi elämä” -sessiota. Session voi katsoa kokonaisuudessaan nauhoitettuna MTV Katsomosta. Dlearn.Helsinki-esitys alkaa noin 28 minuutin kohdalta.

Esitys sai paljon mainintoja mm. Twitterissä, tässä poimintoja:

Lisäksi Dlearn.Helsinki-tiimimme sai kansainvälistä näkyvyyttä, kun eurooppalainen luonnontieteiden opetuksen Scientix-verkosto uutisoi finaalipaikastamme verkkouutisissaan ja Twitter-tilillään. Scientixiä koordinoi European Schoolnet, Brysselissä toimiva 30 opetusministeriön yhteenliittymä. Tätä kautta tiimimme idea pääsi laajaan levitykseen tuhansille opettajille.

 

 

 

Juttu Dlearn.Helsinki-tiimistä yliopiston uutisissa

Saimme kilpailutyöllemme näkyvyyttä Helsingin yliopiston uutisissa. Anna Maria Peltonen haastatteli meitä ja kertoi Helsinki Challenge -tiedekilpailun työstämme. Jutun kärkeen oli kivasti nostettu tärkeät kompetenssit, avoimuus, erilaisuuden ymmärtäminen ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Dlearn.Helsinki-tiimillemme tärkeä ratkaisun tutkimusperustaisuus sekä tiivis yhteistyö oppilaiden, opettajien ja koulujen kanssa oli myös pantu merkille.

Lue koko juttu täältä.

Ideatyöpaja globaalien kompetenssien tukemisen keinoista

Dlearn.Helsinki-tiimimme järjesti 27. helmikuuta 2017 työpajan, jossa ideoitiin  uusia pedagogisia keinoja siihen, miten kouluissa voitaisiin tukea laaja-alaista osaamista ja globaalien kompetenssien oppimista. Työpajaan kutsuttiin Helsingin koulujen opettajia, Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Esittelimme aluksi lyhyesti tiimimme haasteen (globaalien kompetenssien oppimisen tukeminen). Sen jälkeen pyysimme osanottajia kirjoittamaan virtuaaliseinälle (TodaysMeet) omia ajatuksiaan siitä, miten laaja-alaista osaamista ja globaaleja kompetensseja voisi tukea kouluissa ja minkälaiset keinot ja välineet siinä olisivat avuksi. Tässä lista osanottajien tuottamista ideoita ja kysymyksistä:

 • Tämä on “helppo” vastaus, mutta alkuun pääsee suunnittelemalla ja toteuttamalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia
 • Pakko laittaa: Tutkiva oppiminen 😊
 • Pienryhmätyöskentelyä, jossa (vanhemmat) oppilaat opettavat (nuorempia) oppilaita. Osallistaminen, sosiaaliset taidot, opettamalla oppii…
 • Koululaiset voisi itse ideoida millä työskentelytavoilla oppivat uuden asian: yksin, ryhmässä, kirjoista, netistä, haastattelemalla.
 • Kokeilukulttuurin kehittäminen; virheistä oppii.
 • Palautteenanto. Peleissä “virheistä oppii” periaate toimii, osittain ehkä sillä jatkuvasti saa palautetta ja pystyy seuraamaan kehitystään.
 • On nähtävä laaja-alaiset taidot osana jokapäiväistä työtä. Ei sisältöjä varten vaan sisältöjen avulla.
 •  Ops-perusteissa ei ole “ilmiöoppimista” – eri oppiaineiden eli tiedonalojen kautta olisi avatt tietämistä, tiedonhankintaa & yhteensovittamista.
 • On puhuttava tavoitteista, miten ne nähdään tässä kokonaisuudessa.
 • Teoreettista selkeyttä, mikä on laaja-al.op & glob.komp suhde toisiinsa? (miten määritellään glob.komp.
 • Tarvitaan rakentellisia muutoksia arjen työhön, silloin kollegoiden yhteistyö edistyy. Sovitusti, jaksot tai hajautettu järjestely.
 • Aikaa ja tilaa toteuttaa opetusta yhdessä toisen opettajan kanssa.
 • Tarpeeksi aikaa ja tukea opettajille suunnitella oppimiskokonaisuuksia jotka tukevat laaja-alaista osaamista
 • Mikä on toimiva täydennyskoulutuksen muoto?
 • Opettajille pitkäkestoista ja käytännönläheistä täydennyskoulutusta.

Esittelimme tämän jälkeen tiimimme alustavan idean: 1) digitaalinen sovellus, jolla oppilaat arvioivat toimintaansa autenssissa oppimistilanteissa, 2 ) digitaalinen kompetenssiseinä, joka kokoaa yksittäiset vastaukset yhteiseen tarkasteluun ja 3) yhteistyössä opettajien kanssa kehitettävät pedagogiset mallit taitojen kehittämiseen ja arviontiin työkalujen avulla.

Lopuksi osanottajat kehittivät ryhmissä valitsemastaan ideasta konkreettisia ratkaisuehdotuksia globaalien kompetenssien tukemiseen. Ratkaisuehdotukset koottiin Padlet-seinälle.

Saimme työpajan ideoista, ehdotuksita ja keskusteluista paljon uusia näkökulmia Dlearn.Helsinki-ratkaisumme kehittämiseen. Kiitos osallistujille!

Dlearn.Helsinki: Globaaleilla kompetensseilla parempi elämä

Taito analysoida monimutkaisia asioita, taito ymmärtää erilaisuutta, taito osallistua rakentavaan yhteistyöhön ja taito kunnioittaa ihmisarvoa. Näitä taitoja kutsutaan globaaleiksi kompetensseiksi, sillä niitä tarvitaan yhä enemmän maailmassa, jossa nyt elämme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme huomanneet, myös kasvatustieteissä, että nämä ovat taitoja, joita pitää edistää ja tutkia enemmän.

Maailman parhaassa koulussa Suomessa, ei kuitenkaan opita globaaleja kompetensseja kovin hyvin, vaikka lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet osataan erinomaisesti. Oppilaat eivät viihdy koulussa ja merkityksellisimmät oppimiselämyksensäkin he kertovat kokevansa koulun ulkopuolella.

Continue reading “Dlearn.Helsinki: Globaaleilla kompetensseilla parempi elämä”

Haloo Dlearn.Helsinki: Keitä me olemme?

Helsinki Challenge -tiedekilpailun aikataulu.

Meitä on kaikkiaan yhdeksän Dlearn.Helsinki-tiimiläistä. Kasvatustieden, kasvatuspsykologian, psykologian, fysiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja valtiotieteiden taustojemme ansiosta meillä on laajasti potentiaalia kehittää uusia pedagogisia välineitä ja käytänteitä kouluun. Meitä yhdistää innostus kehittää koulua paikkana, jossa uuden vuosituhannen maailmassa tarvittavia globaaleja kompetensseja opitaan aidolla tavalla.  Continue reading “Haloo Dlearn.Helsinki: Keitä me olemme?”