Haloo Dlearn.Helsinki: Keitä me olemme?

Helsinki Challenge -tiedekilpailun aikataulu.

Meitä on kaikkiaan yhdeksän Dlearn.Helsinki-tiimiläistä. Kasvatustieden, kasvatuspsykologian, psykologian, fysiikan, tietojenkäsittelytieteiden ja valtiotieteiden taustojemme ansiosta meillä on laajasti potentiaalia kehittää uusia pedagogisia välineitä ja käytänteitä kouluun. Meitä yhdistää innostus kehittää koulua paikkana, jossa uuden vuosituhannen maailmassa tarvittavia globaaleja kompetensseja opitaan aidolla tavalla. 

Auli Toom, Helsingin yliopisto. Kuva: Miikka Pirinen

Dlearn.Helsinki-tiimiämme johtaa Auli, jonka päätyö on toimia Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen varajohtajana. “Eri hankkeissamme olemme kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisen ja oppimisympäristön välisestä vastavuoroisesta suhteesta. Tämä iso ja kiinnostava ajatus on myös Dlearn.Helsinki-hankkeemme taustalla”, sanoo tutkimuksesta nauttiva ja inspiroituva Auli.  Vapaa-ajallaan Auli harrastaa intohimoisesti juoksua. 

Mari Tervaniemi, Helsingin yliopisto.

Mari on ansioitunut musiikkipsykologian ja aivotutkimuksen parissa. Tällä hetkellä hän toimii Cicero Learning -verkoston tutkimusjohtajana ja kertoo nauttivansa (lähes) jokaisesta päivästä niissä monipuolisissa haasteissa, joita työ sisältää. Vapaa-aika kuluu perheen alakouluikäisten lasten kanssa. 

Minna Lakkala, Helsingin yliopisto.

Minna toimii sekä tutkijana Helsingin yliopistossa että pedagogisena asiantuntijana Heuristicassa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät opetusmenetelmien kehittämiseen ja digitaalisen teknologian opetuskäytön teemoihin. Kansainvälisten tutkimushankkeiden lisäksi hän on konsultoinut, kouluttanut ja tuottanut oppimateriaalia. Vapaa-aikanaan Minna mökkeilee Kangasniemellä Puulaveden rannalla. 

Eri hankkeissamme olemme kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisen ja oppimisympäristön välisestä vastavuoroisesta suhteesta. Tämä iso ja kiinnostava ajatus on myös Dlearn.Helsinki-hankkeemme taustalla.

Veera Kallunki, Helsingin yliopisto.

Dlearn.Helsinki-tiimin viestintävastaavana toimiva Veera koordinoi työkseen verkko-opetusta ja tekee tutkimusta Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän työskentelee Pepperdinen yliopistossa Media making -projektissa. Luonnontieteiden opetuksen ohella tutkimusta on tullut tehtyä muun muassa digitaalisesta tarinankerronnasta sekä integroivasta opetuksesta. Harrastuksenaan Veera tutustuu eri maailmankolkkiin matkustelemalla.

Niko on työskennellyt aiemmin koulutusviennissä sekä EdTech start up -yritysten parissa. Nykyään Niko toimii xEdu EdTech -kiihdyttämön ohjelmajohtajana sekä rakentaa uutta ekosysteemiä EdTech:n kehittämiseen yhteistyössä opetusvirastojen ja yliopistojen kanssa. Harrastuksena on jalkapallo niin kauan kuin polvet kestävät.

Tomi Männistö, Helsingin yliopisto.

Helsingin yliopistolla tietojenkäsittelytieteiden professorina työskentelevä Tomi tutkii ohjelmistojen tekemistä, erityisesti niihin liittyviä suuria päätöksiä. Esimerkkeinä hän mainitsee ohjelmistoarkkitehtuurien suunnittelun ja ohjelmistojen varioituvuuden, kuten konfiguroinnin ja personoinnin eri käyttötarkoituksiin ja käyttäjille. “Rakastan matkustamista, erityisesti vaimoni Sadun kanssa. Matkustamiseen pystyn myös yhdistämään toisen rakkaan harrastukseni, valokuvauksen.”

Helsingin kaupungin opetusvirastossa digitalisaatiokehitystä  johtava Pasi kuvailee itseään pedagogiikan futuristiksi ja out-of-the-box-tietojenkäsittelytieteilijäksi.”Digitalisaatio muuttaa opettamista ja oppimista. Dlearn.Helsinki-hanke on hyvä esimerkki ideasta, joka saattaisi muuttaa radikaalistikin koulun käytänteitä”, sanoo Pasi.  Hobbyna Pasilla on ilmiöpohjainen  oppiminen ja Suomi koulutusbrändinä. 

Dlearn.Helsinki-hanke on hyvä esimerkki ideasta, joka saattaisi muuttaa radikaalistikin koulun käytänteitä

Veli-Matti opettaa helsinkiläisessä Kallahden peruskoulussa sekä toimii Helsingin kaupungin opetusviraston asiantuntijaopettajaverkostossa ilmiöpohjaisen oppimisen tiimissä. Veli-Matin kautta Dlearn.Helsinki-hankkeella on kummiluokka Kallahdessa. “Olen pyrkinyt omassa työssäni kehittämään tutkivaan oppimiseen perustuvia monialaisia oppimiskokonaisuuksia jo viidentoista vuoden ajan”, kertoo Veli-Matti. Vapaa-ajan täyttävät (jalkapallon perässä) juokseminen ja perinnerakentaminen. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *