Vertaistukea ja bisnespuheluita

Puuttuvat palaset:

Motiva asetti ensimmäisessä tapaamisessamme haasteeksi selvittää, miten edistää oppimista ja yhteistoimintaa Suomessa käynnissä olevien energiapilottien ja –kokeilujen kesken.

Torstaina kokosimme ajatuksiamme viime viikkoisen kumppanitapaamisen pohjalta. Motivalaisten kanssa käydyn keskustelun jälkeen tuntuu yhä olennaisemmalta keskittyä kuluttuurinmuutokseen eikä pelkästään yksittäisen, pilotteja kokoavan alustan kehittelyyn. Edessä on kova haaste, sillä ilman viestintätapojen muutosta koko kokeilukulttuurin ajatus kariutuu, kun kokeiluista ei saada uutta tietoa yhteiskuntaan. Yhdessä haasteesta jutellessa nousi hyvä oivallus myös siitä, että kaikki eivät ole “kirjoittajaihmisiä”, ja omat ajatuksen kokeilusta voisikin olla helpompi esittää esimerkiksi videoblogissa. Tapaamisen hauskin huomio oli ehdottomasti ihmisten selittelyn tarve. Toimijoiden pitäisi kyllä saada kertoa omista epäonnistumisista, mutta erityisesti siitä, kenen syytä se oikeasti on!

Seuraavaksi pääsimme harjoittamaan vertaistuen antamista Baltic Future-ryhmän kanssa. Oli virkistävää kuulla aivan eri alan haasteista ja jutella, missä vaiheessa he ovat oman ongelmansa parissa. Palonestoaineet tuntuivat aiheena olevan kuin toisesta maailmasta, mutta itseasiassa haasteitamme yhdistäväksi tekijäksi osoittautui avoimuuden puute. Baltic Future-ryhmän mukaan kuluttajan on lähes mahdotonta saada selkeää kuvaa tuotteissa käytetyistä palonestoaineista tai vaikkapa niiden terveysvaikutuksista. Meidän haasteessamme avoin tiedonvälitys takaisi puolestaan uuden energiateknologian laajemman käyttöönoton entistä nopeammin ja matalammin kustannuksin.

Tapaamiskerran tärkein työvaihe lieni ongelmamme tuntevien asiantuntijoiden kartoittaminen ja heille soittaminen: kuka osaisi auttaa meitä ratkaisemaan haasteemme? Vuorossa olivat siis asiantuntijahaastattelut. Uusien energiaratkaisujen leviämiseen eivät vaikuta ainoastaan Motivan luomat alustat ja kokeiluita jo toteuttaneiden organisaatioiden hyvät kokemukset. Teknologisten tuotteiden käyttöönottoon vaikuttavat aina myös ihmisten arvomaailma ja toimintamallit. Nyt ajatuksena oli hetkeksi unohtaa tekniset ratkaisumme ja jalkautua kuuntelemaan ihmisiä, jotka tietävät erilaisista kokeiluihin liittyvän yhteistoiminnan asettamista haasteista. HINKU-hanke valikoitui asiantuntijahaastattelumme kohteeksi.

HINKU on päästövähennyksiin tähtäävä yhteisö, joka kokoaa riveihinsä niin kuntia kuin yrityksiä. Soittaessamme hankkeen viestintäasiantuntijalle, emme odottaneet lopputuloksen olevan kuin kevyt pintaraapaisu ratkaisujen saralla. Puhelu osoittautui kuitenkin yllättävän hedelmälliseksi ja hyvin pitkäksi, jonka aikana saimme hankkeen tekemistä ratkaisuista tiedonvälityksen tehostamisesta osakkaiden kesken arvokasta sisäpiiritietoa. Tehokkaiksi tavoiksi saada toimijat jakamaan niin positiiviset kuin negatiivisetkin kokemuksensa on osoittanut avoin ja ystävällinen ilmapiiri, kasvokkain käydyt keskustelut sekä rahasta puhuminen. Vaikka vihreät arvot eivät olisi prioriteettilistassa kovin korkealla, kustannustehokkuus lähes poikkeuksetta on.

HINKU-hankkeesta opittuja oivalluksia olemme soveltaneet tietämättämme myös kurssillamme. Meidän ryhmässämme on vain kolme jäsentä, ilmapiiri on inhimillinen ja parhaat tulokset tosiaan saavutetaan kasvokkain. Nyt vaan lobbaamaan tätä mallia myös energiapilottien piiriin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *