Esitelmiä ja tekstejä ylioppilaskirjoituksista

Tuoreimmat ohjeet

YOFF_HVP2016S_alku (word)
YOFF_HVP2016S_alku (pdf)

YO_filosofia_Arviointitaulukko (excel)
YO_filosofia_Arviointitaulukko (pdf)

MuuntoiSkaala0_6sta0_20een_ja0_10 (excel)
MuuntoiSkaala0_6sta0_20een_ja0_10 (pdf)

ET_FF_Tehtävien kohdentuminen eri kursseihin syksystä 2017 lähtien

 

 

Dokumentteja ja esitelmiä historiallisessa järjestyksessä

Alla olevassa esitelmässä käsitellään filosofian LOPSn muutosta, joka on tärkeä taustatekijä yo-kirjoitusten muuttumisessa.

Feto16kLOPs2015v2

YTL:n virallinen tiedote yo-kokeiden sähköistymisestä

Tiedote filosofian opettajille ja opiskelijoille 2016

Tämän tiedotteen lähettämisen jälkeen YTL muutti mieltään. Kokelaita ei haluttu sekoittaa nimitämällä tehtäviä A, B, C ja D-tasoisiksi. Vaikka Bloomin taksonomiaan (erit. sen Anderson-Krahtwohl -muunnelmaan) tukeutuva ajattelu ohjaa edelleen tehtävänlaadintaa, itse tehtävien esittely on jaettu (humanistisissa aineissa) vain kahteen pistemäärän erottamaan osaan. Osassa I tehtävät ovat 0–20 pisteen tehtäviä, niitä tarjotaan 6 ja niistä tulee vastata 3-5:een. Osassa II tehtävät ovat 0–30 pisteen tehtäviä, niitä tarjotaan kolme ja niistä saa vastata enintään kahteen.

Tilanne näkyy harjoituskokeesta ja sen pisteohjeesta.

Ohessa harjoituskokeen aikaista tilannetta kuvaava, FETOn kevätpäivillä pidetty esitelmä.

FetoKevätp2016Sähköinen ylioppilaskoe filosofiassa.

Filo ry:n kesätapahtumaan 10.6.2016 mennessä jaokselle oli selvinnyt, ettei SOLO-malli pisteityksessä täytä sitä roolia, joka sille oli harjoituskokeen arviointiohjeessa annettu. Oheisen esitelmän n. 30 ensimmäistä diaa kertaa suurin piirtein sitä, mitä edellä on esitetty, mutta viimeiset diat kuvaavat uusia ajatuksia.

Filo_sofiaaLukiossa2016

Ohessa yksinkertainen 6 -> 20 muuntotaulukko tehtävän (ja niiden osien) arvioinnin helpottamiseksi.)

MuuntoiSkaala0_6to0_20

YTL:n filosofian ja et:n jaoksen kesällä 2016 tekemiä luonnoksia uudesta pisteytysohjeen yleiskuvauksesta:

Ohessa luonnokset HVP:n alkuosasta sekä arviointia helpottamaan tehdystä taulukosta.

HVP2016_S_FF_alku

Luonnos_YO_filosofia_Arviointitaulukko

Johan Aution alkuperäinen ainereealin (2006) tekemä Bloomin ja SOLOn risatiintaulukointi JohanAutio_FF_Bloom_Solo_kriteerit_ristiin

FETOn Rastilan seminaari diat YOSähköisenFilosofianArviointiFETO20160819

YOFF_HVP2016S_alku (pdf) (Tämä teksti on Rastilan 19.8.16 esitelmän jälkeen hieman muuttunut jaoksessa Plenumin 26.8.2016 antamien suuntaviivojen pohjalta. Muut tekstit ovat Rastilassa esitellyssä muodossa. Sivun alaosasta löytyvästä dia-esityksestä löytyy näille taustaa.)

FilosofianYOs2016pistekokous
YOSähköisenFilosofianpisteetFETO20161003

elias_koulu20161117

historia_yko_sensorit20161119

YOSähköisenFilosofianpisteetSUOL20170203

YOSähköiset_AineistotFETO20170901

Ussa_sensorit20171004