Koirat tunnistavat ihmisen kasvonilmeitä tiedettyäkin taitavammin

[Tämä teksti on alunperin kirjoitettu julkaistavaksi toisaalla alkuvuodesta 2015.]

Koiranomistajat uskovat vakaasti lemmikkiensä kykyyn tulkita heidän tunteitaan ja ilmeitään. Eläinten kyvystä tunnistaa toisten lajien ilmeitä tiedetään kuitenkin hyvin vähän, ja tieteellinen näyttö koirien ilmeentunnistustaidoista on ollut hajanaista. Nyt itävaltalaisen tutkimusryhmän tuore tutkimus [julk. 12.2.2015] osoittaa, että koirien kyky erottaa ihmisen ilmeitä ei perustu pelkästään yksittäisiin kasvojen piirteisiin, kuten aiemmin on arveltu.

Tutkimuksessa koirat opetettiin erottamaan ilmeitä valokuvista. Koirille näytettiin samoista ihmisistä otettuja kuvapareja, joista toisessa oli iloinen ja toisessa vihainen ilme. Kukin koira opetettiin tunnistamaan jompikumpi ilmeistä ja osoittamaan sitä kuonolla tökkäämällä; oikeasta vastauksesta sai palkinnon.

Kuvia ei kuitenkaan näytetty kokonaan, vaan kullekin koiralle näytettiin vain kasvojen ylä- tai alaosia. Opettelun jälkeen koirat tunnistivat ilmeet silti satunnaista paremmin myös siitä kasvojen puoliskosta, jota ne eivät olleet harjoitelleet. Sama päti silloinkin, kun tunnistettavana olivat täysin eri ihmiset kuin harjoituskuvissa.

Tutkijat päättelivät, että koirien ilmeentunnistus ei perustunut yksittäiseen kasvojen piirteeseen kuten hymyillessä näkyviin hampaisiin, vaan kokonaisvaltaisempaan ihmisilmeiden tunnistamiseen. Tulos ei kuitenkaan sinällään osoita, että koirat ymmärtäisivät ilmeen tunnemerkityksen. Tosin vihaista ilmettä oli hitaampi oppia kuin iloista – tämä voisi viitata siihen, että koirat kaihtavat epämiellyttävään tunnetilaan liittyvää ilmettä.

Tutkijat arvelevat, että nyt nähdyt taidot perustuivat testattujen koirien aiempiin kokemuksiin ja muistikuviin ihmisten ilmeistä. Sitä tutkimus ei paljastanut, missä määrin kyky on kehittynyt koiran kesyyntymisen yhteydessä tai onko tällainen vieraan lajin ilmeiden tunnistustaito yleinen muillakin nisäkäslajeilla. Näitä tekijöitä voisi selvittää toistamalla tutkimuksen esimerkiksi ihmisen kasvattamilla susilla tai sellaisilla koirilla, jotka ovat tavanneet vain vähän ihmisiä. 

Müller ym. (2015). Dogs Can Discriminate Emotional Expressions of Human Faces. Current Biology 25: 601-605, http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.12.055

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *