Tentin kopiointi Sisua varten

Toimenpiteet 27.5. jälkeen Examinariumissa.

Klikkaa kuvat tarvittaessa suuremmiksi.

1.Kirjaudu Examinariumiin ja kopioi aiemmin tehty tentti kurssilistan  kopioi-painikkeesta. Valitse tenttityyppi (Yleinen tai henkilökohtainen)

Näyttökuva: Valitse tenttilistata kopioi-painike oikean tentin kohdalta

2. Avautuvalla tentin perustiedot-sivulla kirjoita opintojakson koodi kokonaan ja valitse listasta oikea Sisun toteutus. Sisun toteutus sisältää toteutuksen nimen ja keston, on siis muodoltaan pidempi kuin ”vanha opintojaksotasoinen Oodi-koodi”.
Jos toteutusta ei löydy, ota yhteys koulutussuunnittelijaasi. Tallenna.

Näyttökuva opintojakson koodi-kentän tuloksista

3. Tentin nimestä kannattaa poistaa automaattisesti tullut *COPY*-teksti. Kaikki kysymykset ja ohjeet kopioituvat vanhasta tentistä.
HUOM! ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot” -asetus (Finlex, Drawing table jne.) täytyy määrittää uudelleen, jos niitä on ollut tentissä käytössä.

4. Siirry Julkaisuasetukset-välilehdelle, määritä uusi tenttiperiodi ja julkaise tentti.

Näyttökuva tenttiperiodin määrittämis-kentästä.

Sama prosessi videona (videossa ei ääntä).