Tentin kopiointi Sisua varten

Klikkaa kuvat tarvittaessa suuremmiksi.

1.Kirjaudu Examinariumiin ja kopioi aiemmin tehty tentti kurssilistan kopioi-painikkeesta. Valitse tenttityyppi (Yleinen tai henkilökohtainen)

Näyttökuva: Valitse tenttilistata kopioi-painike oikean tentin kohdalta

2. Avautuvalla tentin perustiedot-sivulla kirjoita opintojakson koodi kokonaan ja valitse listasta oikea Sisun toteutus. Hakutuloksissa näkyy toteutuksen nimi ja kesto,
Jos toteutusta ei löydy, ota yhteys koulutussuunnittelijaasi. Tallenna. (Toteutuksista näkyy kaynnissä olevat ja kolmen kuukauden sisällä alkavat.)

Näyttökuva opintojakson koodi-kentän tuloksista

3. Tentin nimestä kannattaa poistaa automaattisesti tullut *COPY*-teksti. Kaikki kysymykset ja ohjeet kopioituvat vanhasta tentistä.

4. Siirry Julkaisuasetukset-välilehdelle, määritä uusi tenttiperiodi ja julkaise tentti. Hyvä käytäntö on määrittää tenttiperiodin päättymispäivä korkeintaan toteutuksen päättymispäiväksi.

Näyttökuva tenttiperiodin määrittämis-kentästä.

Sama prosessi videona (videossa ei ääntä).