Esittely

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. Examinarium lisää opiskelun joustavuutta, sillä opiskelija voi tehdä tentin haluamanaan ajankohtana. Opettajan se vapauttaa erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta.

Helsingin yliopiston tenttitilat: (Katso tenttien aukiolotilanne poikkeustilanteen aikana)

 • Keskustassa
  • Aleksandria 4. kerros 16 paikkaa
  • Aleksandria kellarikerros K133 16 paikkaa
  • kaikkien tiedekuntien käytössä: Esteetön tenttitila (1 paikka), käytössä erityistarpeisiin
 • Viikissä
  • Infokeskus Koronassa 6 paikkaa
  • Biokeskus 1:ssä 8 paikkaa
 • Kumpulassa
  • Chemicum 1. kerros A122 12 paikkaa
 • Meilahdessa
  • Biomedicum 2B:ssä 16 paikkaa
 • Lahti
  • Niemen kampus 1 paikka

Parhaimmillaan tavallisena arkipäivänä tenttitiloissa pystyisi tenttimään noin 180 kolmen tunnin tenttiä ja lyhyempiä tenttejä paljon enemmän.

Huom! Tenttitilat ovat auki korkeintaan kiinteistöjen aukioloaikojen mukaan. (Tarkista, että kiinteistö on auki varaamanasi tenttiaikana)

Tenttiprosessin eteneminen

Opettaja tekee Examinariumiin vaihtoehtoisten kysymysten muodostaman tenttikysymyspankin, josta järjestelmä arpoo tenttiin ilmoittautuneelle opiskelijalle kysymykset. Opiskelija ilmoittautuu Oodissa ja  varaa tenttitilasta itselleen sopivan tenttiajan. Prosessi etenee seuraavasti:

 1. Opettaja luo tentin järjestelmään ja julkaisee sen
 2. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin tai kurssiin Oodissa tiedekunnan normaalin käytännön mukaan ja varaa sen jäkeen paikan tenttijärjestelmästä
 3. Onnistuneesta paikan varauksesta tulee sähköpostikuittaus opiskelijalle
 4. Opiskelija käy tenttimässä tentin tenttitilassa
 5. Opettaja arvioi tentin tenttijärjestelmässä (järjestelmä lähettää viikottain viestin tenttiin ilmoittautuneistä opiskelijoista ja arvioimattomista tenteistä).
 6. Palaute ja arvosana tulevat sähköpostitse opiskelijalle

Saavutettavuusseloste

Sähköisen tenttipalvelun rekisteriseloste