Liitteet, laskeminen ja lakitekstit

Liitteet tehtävissä:

 • Examin tehtävässä voi olla yksi korkeintaan 50 MB kokoinen tiedosto. Tiedosto voi olla pdf-tiedosto, kuvatiedosto (.gif. .jpg tai .png) tai pieni videoklippi ilman ääntä.
 • Tentissä voi olla myös koko tenttiin liittyvä, kaikille tenttijöille näkyvä tiedosto.
 • Kumpulassa osalla koneita on erityisohjelmistoja (Matlab, Geogebra, ChemDraw, Origin, R ja R studio). Näillä koneilla liitteenä voi käyttää myös tiedostoa, joka aukeaa jollain kyseisistä ohjelmista. Tällöin tentin perustiedoissa ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot” -valikosta tulee valita kohta ”Matlab, Geogebra, ChemDraw, Origin, R, R studio”. Opiskelija voi myös palauttaa tehtävänsä näillä ohjelmilla tehdyllä tiedostona (max. 50 MB). Vastaavasti jos kyseisiä ohjelmistoja ei saa olla tenttikoneella, valitaan vaihtoehto ”No Matlab, Geogebra etc.”.

Laskeminen:

 • Kaikilla koneilla on Windows-laskin (Windows 10 käyttöliittymässä on funktiolaskin,ohjelmoija ja muunnin)
 • Examin editorilla voi kirjoittaa LaTex:ia (”Summaus”-merkistä eli Matematiikka-painikkeesta avautuvassa ikkunassa). Editori on vastaava kuin tällä sivustolla https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/examples/mathjax.html, kannattaa kuitenkin huomata, että editorissa oleva linkki dokumentaatioon ei aukea tenttikoneilla.
 • Kumpulassa ja Viikin Infokeskuksessa koneilla on erilliset piirtonäytöt (Wacom Cintiq), joilla voi tehdä piirroksia tai laskuja. Tentin perustiedoissa ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot” -valikosta valitaan kohta ”Drawing table”. Opiskelijat voivat testata niiden käyttöä etukäteen vapaalla koneella, tai tentaattori voi tehdä erillisen testitentin harjoittelua varten. Piirtämiseen käytetään ohjelmana Xournal++:aa tai pienille piirroksilla myös Paint:iä.
  • Xournal++:n oletustiedostomuoto on .xopp. Opiskelijat eivät aina muista viedä vastaustaan pdf-muotoon ennen liittämistä tenttivastaukseensa.
  • Tentaattori voi asentaa Xournal++:n omalle Windows- koneelle Software Centeristä
  • Mac-koneille pitää pyytää Helpdeskin kautta asennusta tai asentaa ohjelma itse verkosta. Tenttikoneella tehdyt tiedostot voi joutua avaamaan avaamalla ensin Xournal++-ohjelman, valitsemalla File / Open ja valitsemalla avattavan tiedoston koneen hakemistoista.
  • Tentin perustiedot-sivulle ”Tentin aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle” kannattaa laittaa ohjeistus:
   • Jos käytät vastaamiseen Xournal++ -ohjelmaa, vie tiedosto pdf-muotoon: File / Export as PDF ennen kuin liität sen tenttivastaukseesi.
   • If you use Xournal++ to write your answer, export the file to PDF: File / Export as PDF before attaching it to your exam answer.
   • Om du använder Xournal++ för tentamen, exportera filen till PDF-format innan du bifogar den till ditt svar. File / Export as PDF.
 • Opiskelija tallentaa piirroksen tai laskun tenttivastaukseensa liitetiedostona. Kumpulassa on tällä hetkellä papereita ja kyniä vastausten luonnostelua varten. Luonnospaperit palautetaan ennen tenttitilasta poistumista siellä olevaan laatikkoon. Paperit hävitetään.

Lakitekstit:

 • Finlex-tietokanta on käytössä selaimella Aleksandrian K133-luokassa.
 • Opiskelija avaa tenttikoneella uusi selainvälilehden ja siirtyy osoitteeseen finlex.fi. Sivusto on kolmikielinen: suomi, ruotsi ja englanti.
 • Jotta opiskelijat eivät vahingossa ilmoittaudu muihin tenttitiloihin, valitaan tentin perustiedoista ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot” -valikosta kohta ”Finlex”.
 • Jos tentissä EI saa olla käytössä Finlex-sivustoa, valitaan ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot” -valikosta kohta ”No Finlex”. Tällöin opiskelijat eivät saa varattua tenttiaikaa koneelta, jossa on pääsy Finlexiin.