UKK

Usein kysytyt kysymykset:

  1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?
  2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?
  3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä
  4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?
  5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.
  6. Tulisiko minun tehdä kysymykset automaattisesti usealla kielellä?
  7. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?
  8. Voinko määrittää tentille useamman tenttiperiodin? Täytyykö Oodissa olla tällöin kaksi opetustapahtumaa?

1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?

Lukitut kokonaissuoritukseksi merkityt arvioinnit siirtyvät Examinariumista automaattisesti rekisteröitäväksi. Osasuoritukseksi merkittyjä arviointejä ei rekisteröidä automaattisesti.

2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?

Examinarium lisää yliopiston käyttäjätunnukset tietokantaansa ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Eli opiskelijan voi lisätä tenttiin osallistujaksi ja kollegan tenttiin tentaattoriksi tai arvioijaksi vasta kun he ovat kerran kirjautuneet osoitteeseen https://examinarium.helsinki.fi.

3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä?

Selitys voi löytyä Oodin tai Examinariumin puolelta. Tarkista Oodista, että samalle opintojaksolle on voimassaoleva opetustapahtuma ja että opiskelija on ilmoittautunut siihen. Tarkista Examinariumissa, että 1) kyseiselle opintojaksolle on luotu tentti, 2) tentti on julkinen ja 3) tenttiperiodi on voimassa.

4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?

Tentin asetuksissa määritetään suorituskertojen enimmäismäärä ennen arviointia. Examinarium laskee vastatun tentin lisäksi keskeytetyn tentin suorituskerraksi. Arviointi vapauttaa tenttikerran vastattujen tenttien osalta, jotta uusiminen on mahdollista. Keskeytettyjen tenttikertojen kohdalla voit vapauttaa opiskelijan suorituskerran valitsemalla tentin Examinariumin työpöydältä, siirry Suoritukset-välilehdelle ja klikkaa ”Keskeytetyt tenttisuoritukset” ja Vapauta opiskelijan tenttikerta.

Tentin asetuksissa voit tarvittaessa korottaa suorituskertojen enimmäismäärää. Oletusasetuksena suorituskertojen enimmäismäärä ennen arviointia on 1.

5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.

Vaihtoehtoja on kaksi: a) voit tehdä samaan tenttiin useammalla kielellä kysymykset. Lisään ne samaan kysymykseen esim. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rivitä mielellään kysymykset omille riveilleen. Muista vielä kirjoittaa tentin nimi -kenttään tentin nimet tentittävillä kielillä. b) Voit tehdä eri kielille erilliset tentit.

6. Tulisiko minun tehdä kysymykset automaattisesti usealla kielellä?

Vastaavasti kuin salitenteissä, myös Examinarium-tenteissä opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä vähintään kymmenen päivää ennen aikomaansa tenttiaikaa tentaattoriin, mikäli hän haluaa kysymykset muulla kuin opetuskielellä (ja hänellä on siihen opintojaksolla oikeus). Tentaattorina voit tietenkin tehdä kysymykset jo valmiiksi useammalla kielellä (kohta 5). Jos muulla kuin opetuskielellä tenttijöitä on vähän, voit myös tehdä näille opiskelijoille henkilökohtaisen tentin, ja kääntää vain tenttiin valitsemasi kysymykset (ilman arvontaa). Tästä kannattaa myös ohjeistaa opiskelijoita, eli tarvitsetko oman tenttisi kohdalla ilmoituksen vai ovatko kysymykset valmiiksi usealla kielellä.

7. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?

Tentin asetuksissa kohdassa ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot:” on vaihtoehto ”No Finlex”. Kun valitsee tämän tenttiin, opiskelija ei voi varata tenttiaikaa tilasta, jossa Finlexiin pääsy on sallittu. Vastaavasti, jos Finlexiä tarvitaan tentissä, valitaan vaihtoehto ”Finlex”.

8. Voinko määrittää tentille useamman tenttiperiodin? Täytyykö Oodissa olla tällöin kaksi opetustapahtumaa?

Tentissä voi olla kerrallaan vain yksi tenttiperiodi. Vaihtoehtona on joko määrittää toinen tenttiperiodi ensimmäisen päätyttyä, tai kopioida tentti ja vaihtaa kopiolle uusi tenttiperiodi. Varauskalenteri on auki kuusi viikkoa eteenpäin, eli mikäli tenttiperiodien väli on pidempi kuin kuusi viikkoa, eivät opiskelijat voi varata niihin päällekkäin aikoja. Weboodiin ei tarvitse tehdä kahta opetustapahtumaa, jos Oodin opetustapahtuma on voimassa molempien tenttiperiodien ajan.