UKK

Usein kysytyt kysymykset:

 1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?
 2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?
 3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä?
 4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?
 5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.
 6. Tulisiko minun tehdä kysymykset automaattisesti usealla kielellä?
 7. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?
 8. Voinko määrittää tentille useamman tenttiperiodin? Täytyykö Oodissa olla tällöin kaksi opetustapahtumaa?
 9. Miten määritän tenttiajan pituuden?
 10. Miten annan lisäaikaa tenttiin sitä tarvitsevalle opiskelijalle?
 11. Miten voin avata tentin opiskelijoille varattavaksi, vaikka tentti ei ole vielä valmis?

1. Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?

Lukitut kokonaissuoritukseksi merkityt arvioinnit siirtyvät Examinariumista automaattisesti rekisteröitäväksi. Osasuoritukseksi merkittyjä arviointejä ei rekisteröidä automaattisesti. Henkilökohtaisten tenttien kohdalla tulee olla tarkkana, että opiskelijalla on imoittautuminen Sisussa samaan toteutukseen kuin mihin tentti on liitetty.

2. Olen luomassa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle. Miksi en saa lisättyä häntä osallistujaksi tenttiin?

Examinarium lisää yliopiston käyttäjätunnukset tietokantaansa ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Jos opiskelija ei ole kirjautunut Examinariumiin, voit lisätä hänet tenttiin myös Helsingin yliopiston sähköpostiosoitteella.

3. Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä Examinariumissa. Mitä tehdä?

Tämä voi johtua useammasta asiasta:

 • Tenttiperiodi on Examinariumissa päättynyt. Tentti on tällöin Examinariumissa arvioidut / arkistoidut tentit –sivulla. Pidennä tenttiperiodia ja tarkista samalla seuraavat kohdat.
 • Tenttiä ei ole liitetty Sisussa olevaan toteutukseen.
  Avaa tentin asetukset ja tarkista, että opintojakson nimessä on myös toteutuksen nimi ja kesto. Jos ei ole, hae toteutukset kirjoittamalla opintojakson koodi uudelleen ja valitse sopiva toteutus.
 • Tentti on liitetty Sisussa jo päättyneeseen toteutukseen.
  Avaa tentin asetukset ja tarkista päivämäärä Opintojakson nimi-riviltä. Hae voimassaolevat / pian alkavat toteutukset kirjoittamalla opintojakson koodi uudelleen ja valitse uusi toteutus.
 • Opiskelija ei ole ilmoittautunut Sisussa oikeaan toteutukseen. Ohjeista opiskelijaa ilmoittautumaan siihen toteutukseen, joka opintojakso-kohtaan on valittu.

4. Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?

Tentin asetuksissa määritetään suorituskertojen enimmäismäärä ennen arviointia. Examinarium laskee vastatun tentin lisäksi keskeytetyn tentin suorituskerraksi. Arviointi vapauttaa tenttikerran vastattujen tenttien osalta, jotta uusiminen on mahdollista. Keskeytettyjen tenttikertojen kohdalla voit vapauttaa opiskelijan suorituskerran valitsemalla tentin Examinariumin työpöydältä, siirry Suoritukset-välilehdelle ja klikkaa ”Keskeytetyt tenttisuoritukset” ja Vapauta opiskelijan tenttikerta.

Tentin asetuksissa voit tarvittaessa korottaa suorituskertojen enimmäismäärää. Oletusasetuksena suorituskertojen enimmäismäärä ennen arviointia on 1.

5. Haluan tehdä tentin useammalla kielellä.

Vaihtoehtoja on kaksi: a) voit tehdä samaan tenttiin useammalla kielellä kysymykset. Lisään ne samaan kysymykseen esim. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rivitä mielellään kysymykset omille riveilleen. Muista vielä kirjoittaa tentin nimi -kenttään tentin nimet tentittävillä kielillä. b) Voit tehdä eri kielille erilliset tentit.

6. Tulisiko minun tehdä kysymykset automaattisesti usealla kielellä?

Vastaavasti kuin salitenteissä, myös Examinarium-tenteissä opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä vähintään kymmenen päivää ennen aikomaansa tenttiaikaa tentaattoriin, mikäli hän haluaa kysymykset muulla kuin opetuskielellä (ja hänellä on siihen opintojaksolla oikeus). Tentaattorina voit tietenkin tehdä kysymykset jo valmiiksi useammalla kielellä (kohta 5). Jos muulla kuin opetuskielellä tenttijöitä on vähän, voit myös tehdä näille opiskelijoille henkilökohtaisen tentin, ja kääntää vain tenttiin valitsemasi kysymykset (ilman arvontaa). Tästä kannattaa myös ohjeistaa opiskelijoita, eli tarvitsetko oman tenttisi kohdalla ilmoituksen vai ovatko kysymykset valmiiksi usealla kielellä.

7. Yhdessä tenttitilassa on sallittu pääsy Finlex-sivustolle. Miten toimia, jos tenteissäni ei saa päästä tuolle sivustolle?

Tentin asetuksissa kohdassa ”Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot:” on vaihtoehto ”No Finlex”. Kun valitsee tämän tenttiin, opiskelija ei voi varata tenttiaikaa tilasta, jossa Finlexiin pääsy on sallittu. Vastaavasti, jos Finlexiä tarvitaan tentissä, valitaan vaihtoehto ”Finlex”.

8. Voinko määrittää tentille useamman tenttiperiodin? Täytyykö Sisussa olla tällöin kaksi toteutusta?

Tentissä voi olla kerrallaan vain yksi tenttiperiodi. Vaihtoehtona on joko määrittää toinen tenttiperiodi ensimmäisen päätyttyä, tai kopioida tentti ja vaihtaa kopiolle uusi tenttiperiodi. Varauskalenteri on auki neljä viikkoa eteenpäin, eli mikäli tenttiperiodien väli on pidempi kuin neljä viikkoa, eivät opiskelijat voi varata niihin päällekkäin aikoja. Sisuun ei tarvitse tehdä kahta toteutusta, jos Ssun toteutus on voimassa molempien tenttiperiodien ajan.

9. Miten määritän tenttiajan pituuden?

Examinariumissa tenttiaika on korkeintaan 175 minuuttia, mutta ei välttämättä kannata asettaa tentilleen liian pitkää tenttiaikaa suhteessa kysymysten määrään ja laajuuteen.

Jos sinulla on ollut aiempia tenttisuorituksia Examinariumissa, näet tentin tiedoista ”Tentin yhteenveto”-välilehdeltä, kuinka kauan tenttijät ovat keskimäärin tenttiaikaa käyttäneet, ja miten arvoitujen vastausten kokonaispistemäärä on yhteydessä tenttiin vastaamiseen käytettyyn aikaan. Jolloin tenttiaikaa voi tarvittaessa seuraavalle toteutuskerralle lyhentää tai pidentää 175 minuuttiin saakka

Lyhyempi tenttiaika ohjaa tiivistetympiin esseevastauksiin. Esimerkiksi kahden tunnin tentteihin on helpompi opiskelijoiden löytää tenttiaikoja kuin kolmen tunnin tentteihin.
Korkeintaan kahden ja puolen tunnin mittaisissa tenteissä on helpompi antaa lisäaikaa.

10. Miten annan lisäaikaa tenttiin sitä tarvitsevalle opiskelijalle?

Jos opiskelijasi ovat oikeutettuja lisäaikaan tentissä, katso ohjeet Opetustyön ohjeiden sivulta ”Erityisjärjestelyt tenttitilaisuuksissa”.

11. Miten voin avata tentin opiskelijoille varattavaksi, vaikka tentti ei ole vielä valmis?

Tentin tulee olla julkaistu, jotta opiskelijat pääsevät varaamaan siihen tenttiajan. Examinarium-tenttiä voi muokata myös julkaisun jälkeen; julkaisuvaiheessa tentissä tulee olla vähintään yksi aihealue ja siinä yksi kysymys. Huomioi kuitenkin:

 • Tentin kesto tulisi olla julkaistessa oikea, tentin pituuden muuttaminen ei muuta tenttiaikaa jo tenttiin tehdyille varauksille.
 • Tentin ilmoittautumisvaiheessa opiskelijalle näytettävissä tiedoissa tulisi olla oleellinen informaatio, jotta kaikki tenttiajan varaavat sen saavat.
 • Jos tentissäsi on valinnaisia aihealueita, aihealueet niiden lopullisilla nimillä ja valinnaisuusasetuksilla tulisi olla kunnossa julkaisuvaiheessa. Jokaisessa aihealueessa tulee olla yksi kysymys, mutta kysymyksiä voi lisätä ja muokata myöhemmin.
 • Jos julkaiset keskeneräisen tentin, huolehdi, että muistat valmistella tentin ennen määrittämäsi tenttiperiodin alkua.