FSO Bibliotek – ett bra sätt att förbättra den svenskspråkiga servicen på de tvåspråkiga biblioteken

Suomi

Finland Swedish Online (FSO) vid Nordica, Finskugriska och nordiska avdelningen, Helsingfors universitet och Svenska folkskolans vänner rf (SFV) har  tagit initiativ till en webbkurs i svenska för biblioteksanställda. Kursen kommer att vara kostnadsfri och tillgänglig för alla biblioteksanställda i Finland som är intresserade av att förbättra sina kunskaper i svenska. Kursens mål är att erbjuda ett verktyg för bibliotekspersonalen för att förbättra den svenskspråkiga servicen på tvåspråkiga kommunala bibliotek.

Planeringsarbetet kring kursen har inletts med enkätundersökningar som har som syfte att kartlägga bibliotekariernas tidigare kunskaper och studier i svenska samt att få en bättre bild av vad som ingår i biblioteksarbetet på svenska. På så vis kan vi bättre förutse vad bibliotekarierna behöver lära sig och vilka situationer de behöver klara av på svenska. Förutom att vara insatta i substansfrågor måste bibliotekspersonalen ha även bra litteraturkännedom och digitala kunskaper. Genom enkätundersökningarna vill vi också lära känna biblioteksanvändarnas behov. Biblioteken automatiseras och kundkontakterna blir mera pedagogiska till sin natur och även kundservicen blir mer krävande. Det är viktigt för kunderna att kunna fråga och få hjälp och tips. Det här betyder att kommunikativa färdigheter kommer att betonas på kursen.

Kursen blir tillgänglig från och med 2021, och innehåller ord och uttryck som specifikt behövs för kundservicen på biblioteken. Webbkursen i svenska kommer att fungera som ett viktigt verktyg i strävan efter att bevara tillgången till och kvaliteten på de högklassiga bibliotekstjänsterna som bidrar till delaktighet, välbefinnande och en god vardag. Ur Svenska Kulturfondens utredning (2019) kring de svenska bibliotekstjänsterna i Finland kom det  fram att många redan var nöjda med kundservicen som de får på biblioteken och att redan personalens försök att prata svenska har upplevts som positiva. Vi hoppas att FSO Bibliotek kommer att stödja detta ännu mera och väcka intresse samt skapa positiva attityder och vilja att förbättra kunskaperna i svenska hos bibliotekspersonalen. Såsom alltid när man studerar språk så är det viktigt att komma ihåg att motivationen och attityden har en förvånansvärt stor betydelse – man måste våga försöka men man behöver inte vara perfekt!

Jari-Pekka Välimaa, projektsamordnare för FSO Bibliotek och universitetslärare i svenska

Om du har några frågor, kontakta oss gärna på jari-pekka.valimaa@helsinki.fi eller fso@helsinki.fi

Svara på användarenkäten här! Dessutom finns det en barnversion för de yngre biblioteksbesökarna.

Kirjastoammatilaisten (suomenkielinen) kysely löytyy täältä.

 

Läs mer:

Svenska kulturfondens rapport Det breda uppdraget. Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *