Våra kurser

English

Finland Swedish Online (FSO) erbjuder en serie språkkurser i svenska speciellt anpassade för finländska förhållanden. Kurserna finns gratis tillgängliga på nätet för alla intresserade, och kräver endast ett konto på sajten finlandswedishonline.fi. FSO 1–2 är redan publicerade, och en tredje kurs (FSO 3) är under arbete.

Våra nuvarande kurser

FSO 1 fokuserar på vardagssituationer och det språk som behövs för att klara vardagen på svenska i Finland. Inlärningen anknyter till miljöer som hemmet och arbetet, samt besök på biblioteket, hos läkaren och på banken. Efter avslutad kurs kan inläraren t.ex. presentera sig, berätta om sig själv och sin familj, och uträtta enkla ärenden som kommer upp i vardagen.

Kursen kräver inte några förkunskaper, och vid kursens slut har inläraren tillägnat sig ett språk som motsvarar A1 enligt den europeiska referensramen.

FSO 2 tar vid där första kursen slutar och bygger vidare på språkkunskaperna. Kursen är uppbyggd kring tematiska helheter som vardagsliv, mat, den finska naturen, turism och stadsbesök samt skärgården. Efter avslutad kurs behärskar inläraren huvuddragen i svensk grammatik.

Kursens innehåll motsvarar A2-nivå enligt den europeiska referensramen.

Dessutom har vi på Svenska Folkskolans Vänners begäran utvecklat kursen FSO Bibliotek, en kurs som är specialgjord för de som arbetar inom biblioteksväsendet och vill lära sig mera svenska. Du kan läsa mera om kursen på den här sidan.

Kurser under utveckling

FSO 3 är för närvarande under arbete, och kommer förhoppningsvis att publiceras sent under 2022. Liksom kurs två utgår kursen ifrån tematiska helheter där bl.a. ämnen som resande, sport och finlandssvensk kultur står i fokus. Kursen innehåll motsvarar B1 enligt den europeiska referensramen.