FSO Bibliotek – Ruotsia kirjastoammattilaisille

FSO Bibliotek on uusi, kirjastoalan ammattilaisille suunnattu ruotsin kielen verkkokurssi. Kurssi on maksuton ja avoin kaikille Suomen kirjastoammattilaisille, jotka haluavat parantaa ruotsin kielen taitoaan. Kurssin tavoitteena on tarjota työkaluja ruotsinkielisen palvelun parantamiseen kunnallisissa kaksikielisissä kirjastoissa. FSO Bibliotek on osa Helsingin yliopiston Nordican koordinoimaa, ja Svenska Folkskolans Vännerin rahoittamaa Finland Swedish Online -hanketta.

Hyvän oman alan ydinosaamisen lisäksi kirjastoammattilaisilla tulee olla laaja kirjallisuuden tuntemus ja monipuoliset digitaidot. Kirjastot automatisoituvat ja asiakaskontaktit ovat luonteeltaan yhä enenevissä määrin pedagogisia. Myös asiakaspalvelu muuttuu vaativammaksi. On tärkeää, että asiakkaat voivat kysyä apua ja neuvoja. Siksi kurssilla painotetaan viestinnällisiä valmiuksia, ja käydään läpi sanastoa ja ilmauksia, joita tarvitaan erityisesti kirjastoalan asiakaspalvelutilanteissa.

Kurssin suunnittelutyö aloitettiin kesällä 2020 kyselytutkimuksilla, joilla kartoitettiin kirjastoammattilaisten omia kokemuksia kielitaidostaan ja sen kehittämistarpeista, sekä kirjastotyön kannalta olennaisia kielenkäyttötilanteita. Verkkokurssin sisältö perustuu kyselytutkimusten tuloksiin. Kurssin sisältö on osin autenttista, osin työryhmämme tuottamaa. Työryhmän tuottamat materiaalit, mm. asiakasdialogit, on tarkistutettu kirjastoammattilaisella.

Verkkokurssin avulla pyritään turvaamaan kaikille tasavertainen mahdollisuus käyttää korkealuokkaisia kirjastopalveluita, jotka osaltaan edistävät osallisuutta, hyvinvointia ja hyvää arkea. Svenska Kulturfondenin raportissa (2019) selvitettiin ruotsinkielisten kirjastopalveluiden tilaa Suomessa, ja tuloksista kävi ilmi, että moni on jo nyt tyytyväinen kirjastoissa saamaansa palveluun. Jo se, että henkilökunta yrittää kommunikoida ruotsiksi, koettiin positiiviseksi.

Työryhmämme toivookin, että FSO Bibliotek herättää kirjastoammattilaisissa kiinnostusta ja positiivisia asenteita ruotsin kieltä kohtaan, sekä halun parantaa ruotsin kielen taitoa. Kuten aina kieltä opiskellessa, on tärkeää muistaa, että motivaatiolla ja asenteella on hämmästyttävän suuri merkitys – virheettömyyteen ei tarvitse pyrkiä, mutta pitää uskaltaa yrittää!

 

Työryhmä:

Therese Lindström-Tiedemann (hankejohtaja)

Daniela Piipponen (hankekoordinaattori)

Carita Rosenberg-Wolff (asiantuntija)

Hanna Saloranta (asiantuntija)

Beatrice Silén (asiantuntija)

Jari-Pekka Välimaa (ent. hankesuunnittelija)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *