FSO Bibliotek – Ruotsia kirjastoammattilaisille

FSO Bibliotek on uusi, kirjastoalan ammattilaisille suunnattu ruotsin kielen verkkokurssi. Kurssi on maksuton ja avoin kaikille Suomen kirjastoammattilaisille, jotka haluavat parantaa ruotsin kielen taitoaan. Kurssin tavoitteena on tarjota työkaluja ruotsinkielisen palvelun parantamiseen kunnallisissa kaksikielisissä kirjastoissa. FSO Bibliotek on osa Helsingin yliopiston Nordican koordinoimaa, ja Svenska Folkskolans Vännerin rahoittamaa Finland Swedish Online -hanketta.

Hyvän oman alan ydinosaamisen lisäksi kirjastoammattilaisilla tulee olla laaja kirjallisuuden tuntemus ja monipuoliset digitaidot. Kirjastot automatisoituvat ja asiakaskontaktit ovat luonteeltaan yhä enenevissä määrin pedagogisia. Myös asiakaspalvelu muuttuu vaativammaksi. On tärkeää, että asiakkaat voivat kysyä apua ja neuvoja. Siksi kurssilla painotetaan viestinnällisiä valmiuksia, ja käydään läpi sanastoa ja ilmauksia, joita tarvitaan erityisesti kirjastoalan asiakaspalvelutilanteissa.

Kurssin suunnittelutyö aloitettiin kesällä 2020 kyselytutkimuksilla, joilla kartoitettiin kirjastoammattilaisten omia kokemuksia kielitaidostaan ja sen kehittämistarpeista, sekä kirjastotyön kannalta olennaisia kielenkäyttötilanteita. Verkkokurssin sisältö perustuu kyselytutkimusten tuloksiin. Kurssin sisältö on osin autenttista, osin työryhmämme tuottamaa. Työryhmän tuottamat materiaalit, mm. asiakasdialogit, on tarkistutettu kirjastoammattilaisella.

Verkkokurssin avulla pyritään turvaamaan kaikille tasavertainen mahdollisuus käyttää korkealuokkaisia kirjastopalveluita, jotka osaltaan edistävät osallisuutta, hyvinvointia ja hyvää arkea. Svenska Kulturfondenin raportissa (2019) selvitettiin ruotsinkielisten kirjastopalveluiden tilaa Suomessa, ja tuloksista kävi ilmi, että moni on jo nyt tyytyväinen kirjastoissa saamaansa palveluun. Jo se, että henkilökunta yrittää kommunikoida ruotsiksi, koettiin positiiviseksi.

Työryhmämme toivookin, että FSO Bibliotek herättää kirjastoammattilaisissa kiinnostusta ja positiivisia asenteita ruotsin kieltä kohtaan, sekä halun parantaa ruotsin kielen taitoa. Kuten aina kieltä opiskellessa, on tärkeää muistaa, että motivaatiolla ja asenteella on hämmästyttävän suuri merkitys – virheettömyyteen ei tarvitse pyrkiä, mutta pitää uskaltaa yrittää!

 

Työryhmä:

Therese Lindström-Tiedemann (hankejohtaja)

Daniela Piipponen (hankekoordinaattori)

Carita Rosenberg-Wolff (asiantuntija)

Hanna Saloranta (asiantuntija)

Beatrice Silén (asiantuntija)

Jari-Pekka Välimaa (ent. hankesuunnittelija)

Enkäterna kring bibliotek hålls öppna till den 31 augusti 2020

Hej!

Tack så jättemycket till alla er som redan svarat på våra enkäter kring bibliotek och svenska språket under sommaren. Vi håller enkäterna öppna till och med måndagen den 31 augusti 2020.

FSO Bibliotek är redan under utveckling och vi har kommit igång bra och fått stor hjälp redan av svaren som kommit in från både bibliotekarier och svenskspråkiga biblioteksanvändare. Tack igen. Vi berättar mer senare.

Välkomna till Finland Swedish Onlines nya blogg!

Välkomna till Finland Swedish Onlines blogg!

Finland Swedish Online är en onlinekurs i svenska språket som utvecklas av Nordica, Helsingfors universitet i samarbete med Islands universitet, Reykjavik. I bloggen kommer vi att dela information och nyheter om kursen. Här samlar vi kontaktuppgifter till oss som jobbar med utvecklingen och länkar till kursen och till vårt resurscentrum.

Vi återkommer snart med mer information.

Hälsningar

Therese Lindström Tiedemann, projektledare