FSO Bibliotek

Suomi

Finland Swedish Online Bibliotek är en gratis nätkurs i svenska som har utvecklats speciellt för bibliotekarier som behöver svenska i arbetslivet, särskilt inom kundbetjäningen. Nätkursen kretsar kring vardagssituationer i biblioteket, de ord och uttryck som behövs inom kundbetjäningen, samt hörförståelse.

En typisk lektion i FSOB ser ut ungefär så här: lektionen inleds med ett videoklipp (eller en text) som på något sätt anknyter till biblioteket eller lektionens tema. Därefter övas innehållet, såsom viktiga ord och uttryck, enkla grammatiska strukturer, prepositioner, eller läs- och hörförståelse.

Kursen är uppdelad i fem olika delar med olika teman. Dessa är: (del 1) muntlig kundbetjäning, (del 2) skriftlig kundbetjäning, (del 3) tala om böcker, (del 4) evenemang på biblioteket, (del 5) skriftspråklig svenska.

I helheten om muntlig kundbetjäning (del 1) är det särskilt kundbetjäningen i vardagen som står i fokus. De olika kapitlen handlar om att låna, förnya ens lån, visa hur låneautomaten fungerar och så vidare. Här förekommer också mycket hörförståelser så att inläraren kan öva på att plocka ut det viktiga innehållet. Helheten fokuserar på praktiska språksituationer och det ordförråd som behövs i kundbetjäningen, men behandlar även lite grammatik, t.ex. ordföljden i frågor och svar.

Del 2 behandlar skriven svenska i enkla situationer. Fokus ligger på skriftlig kommunikation i kundbetjäningen, såsom att skriva e-post eller meddelanden t.ex. på sociala medier.

I del 3 talar vi om böcker! Delen fokuserar särskilt på ord och uttryck som behövs då man diskuterar böcker, t.ex. genrer, målgrupper, teman och språk. Inläraren lär sig att förstå vad kunden letar efter, samt att producera (och förstå) boktips.

Eftersom biblioteket ofta ordnar olika aktiviteter, handlar del 4 om just evenemang såsom sagostunder, läsecirklar och författarbesök. Inläraren lär sig att svara på vanliga frågor och informera om evenemanget, t.ex. tid och plats.

Del 5 är till för den som ytterligare vill fördjupa sina kunskaper i svenska, särskilt i mera skriftspråklig svenska. Helheten behandlar lite mera grammatik än de tidigare delarna, samt skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Också svenskans mångfald uppmärksammas: svenska kan talas på många sätt, och delen går även in lite på skillnaderna mellan svenskan i Sverige och i Finland.

I Finland Swedish Online vill vi presenterar talspråket så som det verkligen låter i Finland. Talspråk skiljer sig på många sätt från det skrivna språket och det språk man lär sig i skolan. Det här betyder att en del dialoger och hörförståelser använder ord och uttryck som normalt inte skulle läras ut, eftersom de inte bör användas i skrift, eller för att uttrycken är svåra att förstå t.ex. i Sverige. En person som talar med svenskspråkiga i Finland kommer ändå att stöta på många av de här formerna förr eller senare, vilket är anledningen till att vi inkluderar dem. Vi har i allmänhet försökt göra en skillnad mellan kundernas och bibliotekariernas språk i modelldialogerna: kunderna använder oftare talspråkliga uttryck, medan bibliotekariernas språk håller sig närmare normen.

Nätkursen förutsätter en grundläggande bekantskap med svenskan, motsvarande nivån A1 på den europeiska CEFR-skalan. Det här betyder ungefär att man kan förstå enkel kommunikation om ett välbekant ämne.

Finland Swedish Online bibliotek innehåller material för A2–C1-nivå. Vi har byggt upp varje del så att de blir svårare och svårare för varje kapitel inom delen. Men alla delarna börjar med fokus på att uppnå A2- eller möjligen B1-nivå och slutar på B2- eller C1-nivå. På så vis kan inlärare välja att t.ex. fokusera på muntlig kundbetjäning och jobba på att förbättra den aspekten av sitt språk men ändå samtidigt jobba på att utveckla sin språkfärdighet också mer generellt.