Infotillfälle om nätkursen FSO Bibliotek

Finland Swedish Online Bibliotek är en nätkurs i svenska som utvecklats speciellt för bibliotekspersonal. Med hjälp av kursen kan du självständigt studera det ordförråd som behövs i kundservicesituationer och öva bl.a. hörförståelse. Kursen är gratis och öppen för alla.

Välkommen att delta i ett infotillfälle där vi presenterar nätkursen FSO Bibliotek. Vid tillfället får du information om kursens bakgrund och innehåll, samt handledning i hur du använder den på egen hand. Tillfället är tvåspråkigt (svenska & finska).

Vi ordnar tre till innehållet likadana tillfällen i början av sommaren, av vilka du kan välja det som passar din tidtabell bäst. Genom att anmäla dig på länken nedan får du en länk till informationstillfället till din e-post. Du behöver inte delta i infotillfället för att använda kursen, och du kan också bekanta dig med den på egen hand.

Tid: 30.5. kl. 15-16, 2.6. kl 13-14, 8.6. kl 11-12

Plats: Zoom

Anmälningsblankett: https://forms.gle/tTsj7r9MRBJFDRRo6

Välkommen! 

Vänliga hälsningar

Hanna Saloranta, Daniela Piipponen & Therese Lindström Tiedemann, Finland Swedish Online

Frågor kan riktas till: fso@helsinki.fi