Lyhyesti suomeksi

Tervetuloa tutkimus- ja kehittämishanke UPS-HIFK:n blogiin!

UPS-HIFK-hanke kehittää ja tutkii lapsille ja nuorille suunnattua monikielistä harrastetoimintaa.

Hankkeen pani alulle FSI (Finlands Svenska Idrott) yhteistyössä HIFK Soccerin kanssa. UPS on lyhenne nimestä Ung på svenska, joka on Svenska kulturfondenin rahoittama Ung på svenska–tutkimusohjelma johon UPS-HIFK kuuluu. Hankkeeseen liittyvän tutkimuksen toteutetti tutkimusryhmä Helsingin ylipiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

UPS-hankkeiden tavoitteena on ollut kehittää ja vahvistaa ruotsinkielistä nuorten ja lasten vapaa-ajan ja harrastetoimintaa. Erityistavoitteena oli kehittää toimintaa jossa ruotsia ja suomea käytetään rinnakkain.

Lyhyesti UPS-HIFK-hankkeesta

Tammikuussa 2017 aloitimme UPS-HIFK-kehittämis- ja tutkimusprojektin suunnittelun. Aineiston keräämisen oli määrä alkaa jo heti helmikuussa. Sen ohella päätimme järjestää keväällä kaksi työpajaa valmentajille, sekä pari seminaaria myöhemmin syksyllä/talvella 2017. Tavoitteenamme oli kehittää konkreettisia käytännön neuvoja ja työtapoja urheilutoimintaan monikielisten ryhmien valmentajille.

Päätimme aloittaa projektin havainnoimalla HIFK Soccerin harjoituksia, kiinnittäen huomiota erityisesti eri joukkueiden kielikäytäntöihin ja -metodeihin. Kartoittamalla jo toimivat sekä parannusta kaipaavat osa-alueet, oli helpompaa aloittaa tukitoimien ja uusien työtapojen kehittely. Yhteistyökumppanimme toivoivat, että projektin lopputuotos antaisi konkreettisiä apuvälineitä valmentajan työhön, joten päätimme että kokoaisimme projektin lopuksi käsikirjan joka käsittelisi monikielistä harjoitustoimintaa. Käsikirja on nyt luettavissa ja ladattavissa allaolevan linkin kautta.


 

Slotte & Schüller (2018) Palloilua monella kielellä

Klikkaa avataksesi käsikirjan (PDF)

 

 

 

 


 

Yhteistyökumppanit 

HIFK kuvailee seuraa kaksikielisenä, jossa käytetään sekä suomea että ruotsia. Seuran hallinnollinen kieli on ruotsi.

HIFK Soccerin tavoite oli projektin myötä kehittää malli, jolla tukea valmentajien ruotsin kielen käyttöä 5-13-vuotiaiden lasten harrastetoiminnassa. Viime aikoina seuran suomenkielisten jäsenten määrä on ollut nousussa, ja sen myötä myös valmentajat käyttävät yhä useammin suomen kieltä harjoituksissa. HIFK koki tärkeäksi vahvistaa toiminnan monikielistä periaatetta sekä tukea valmentajia työskentelyssä useammalla kielellä.

UPS-HIFK-hankkeen päärahoittaja on Svenska kulturfonden. Ung på svenska-ohjelma tukee hankkeita jotka kehittävät ja tukevat ruotsinkielistä nuorten vapaa-ajan toimintaa.

Myös FSI – Finlandssvenska idrott oli osallinen projektin toteutuksessa.

Projektin päävastuu oli Helsingin yliopistollaAnna Slotte toimi projektipäällikkönä. Ronja Schüller toimi tutkimusavustajana sekä toteutti aineistokeruun ja aineiston analyysin. UPS- HIFK liittyy vahvasti toiseen Ung på svenska-ohjelmaan kuuluvaan, Natur & Språk-projektiin.