Projektresultat

Ett av våra delmål under forskning- och utvecklingsprojektets gång var att skapa en handbok som kunde användas inom flerspråkig idrottsverksamhet.

Denna handbok används nu inom HIFK:s tränarskolning samt inom andra flerspråkighetsprojekt. Idén om att sammanställa en handbok bemöttes positivt av tränarna som menade att den kommer att vara till stor nytta speciellt för nyblivna tränare. 

I sin helhet pågick projektet i ett år. Under projektets gång blev vi flera gånger överraskade över hur positiva både spelarnas och tränarnas erfarenheter  av den flerspråkiga fotbollsverksamheten var. Alla deltagare önskade att verksamheten skulle fortsätta som sådan och både föräldrar och barn upplevde flerspråkigheten som en rikedom som ska bevaras och stödjas. Tränarna påpekade dessutom att samhörigheten i de fyra lagen var bra och att de olika språken medför en egen stämning och gemenskap i föreningen.

Analyserna av fotbollsträningarna och samarbetet med tränarna, lagen och föreningen gav oss (som främst bedrivit forskning i skolmiljöer) många insikter och påminnelser om språkens viktiga roll i fritidsverksamheten. Tränare och ledare som satsar mycket tid och energi på att upprätthålla verksamheten för barn och unga,  har stor betydelse för barnens flerspråkiga utveckling.  De kan skapa språkrum, språkmöten och språkstimulans, som ofta ser lite annorlunda  ut än de som finns i skola och hem.  För att åstadkomma detta behövs inga stora förändringar, men lite tid  för funderingar och diskussioner om vilka strategier som fungerar i just den egna verksamheten och den egna miljön. Vi hoppas att handboken kan vara ett stöd på den vägen.


 

 

Slotte & Schüller (2018) Bolla med flera språk

Klicka för att öppna handboken (PDF)