FOTY

Farmasian opettajien ja tutkijoiden yhdistys (FOTY) ry

FOTY yhdistää tutkijoita ja opettajia Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa ja järjestää jäsenilleen mm.  vapaa-ajan tapahtumia sekä koulutuksia. Toimintaan kuuluu myös farmasian oppimateriaalien kustantaminen sekä vuosittainen matka-apurahojen jakaminen.

Föreningen för farmacie lärare och forskare (FOTY) rf

FOTY är verksam vid farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors univeristet och ordnar olika aktiviteter vid fakulteten, exempelvis vår -och julfest. Till verksamheten hör också publicering av studiematerial och den årliga utdelningen av resestipendier.

The Association of Pharmacy Teachers and Researchers (FOTY)

FOTY unites teachers and researchers at the Faculty of Pharmacy, University of Helsinki. We organize get-togethers, such as a spring party and a Christmas party, at the faculty. The activities also include publishing of study materials and granting travel scholarships.