Jäseneksi | Bli medlem | Join FOTY

FOTY:n jäsenenä voit hakea vuosittaisia matka-apurahoja ja osallistua yhdistyksen tapahtumiin. Lähetä jäsenhakemus sisältäen seuraavat tiedot: nimi, postiosoite, sähköposti, kotikunta sekä työpaikka ja nimike (esim. osasto, instituutti tai yritys, jossa työskentelet ja oletko tohtoriopiskelija, post-doc-tutkija, jne.) sähköpostilla osoitteeseen foty.hallitus (at) gmail.com. Ilmoitathan sähköpostissa myös, mikäli jäsenkirjeen saa lähettää sinulle sähköisessä muodossa kirjeversion sijaan.

Jäsenmaksu vuonna 2019 on 15 euroa.

Som medlem i FOTY har du rätt att ansöka om stipendier och delta i våra evenemang. Skicka din medlemsansökan inklusive namn, adress, e-postadress och hemort samt arbetsplats och titel (t.ex. doktorand, post-doc osv.) till adressen foty.hallitus (at) gmail.com. Meddela även i emailet ifall medlemsbrevet får skickas i elektroniskt format istället för pappersformat.

Medlemsavgiften år 2019 är 15 euro.

As a member of FOTY, you have the right to apply for grants and participate at the events. To join FOTY, send an application of membership including your name, address, e-mail, town of residency and current workplace and title (for example PhD student or postdoctoral researcher) to foty.hallitus (at) gmail.com. Please inform in the email also, if your membership newsletter can be delivered to you in electronic form instead of a hard copy.

The membership fee for year 2019 is 15 euros.