Monthly Archives: September 2021

Yhdistys on lopetettu // The association has been terminated

Hyvä Farmasian Opettajien ja Tutkijoiden yhdistyksen jäsen,
yhdistyksen 10.9.2021 pidetyssä yleisessä kokouksessa on hyväksytty yksimielisesti Farmasian Opettajien ja Tutkijoiden yhdistyksen (FOTY ry) lopettaminen. Yhdistyksen jäljellä olleet varat on 24.9.2021 lahjoitettu Helsingin Yliopiston Farmasian Kestävän Kehityksen rahastoon.
Tämän viestin myötä FOTY ry kiittää jäseniään menneistä vuosista ja toivoo jäsenilleen kaikkea hyvää.
——
Dear member of The Association of Pharmacy Teachers and Researchers
(FOTY),
on a general meeting of the association held on 10.9.2021 the motion to terminate the The Association of Pharmacy Teachers and Researchers (FOTY) was accepted unanimously. The remaining funds of the association have on 24.9.2021 been donated to the Fund Supporting the Professorship in Sustainable Development in Pharmacy at the University of Helsinki.
With this message FOTY wishes to thank all its members for the years past, and wishes all members well.