Yleiskokous toiminnan päättämisestä // General Assembly on termination

Hyvä Farmasian Opettajien ja Tutkijoiden yhdistyksen jäsen,
yhdistyksen hallitus on päättänyt 25.5.2021 pidetyssä hallituksen kokouk-
sessa esittää Farmasian Opettajien ja Tutkijoiden yhdistyksen (FOTY ry)
lopettamista. Syynä esitykselle ovat sekä jäsenten alati laskeva kiinnostus
yhdistyksen vapaa-ajan toimintaa kohtaan että yhdistyksen julkaisutoimin-
nan, ja näin ollen päätulonlähteen, loppuminen. Toiminnan loppuessa hal-
litus esittää yhdistyksen jäljellä olevia varoja lahjoitettavaksi Helsingin Yli-
opiston Farmasian Kestävän Kehityksen rahastoon.
Yhdistyksen lopettaminen aloitetaan kutsumalla koolle kaikkien jäsenten
yleiskokous 10.9.2021 klo 16. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokous
pyritään järjestämään etäyhteydellä, mutta tämän ollessa mahdotonta on
kokoukseen mahdollista osallistua myös paikan päällä. Kokoontumisrajoi-
tukset mahdollistavat 25 hengen kokoontumisen kerrallaan, joten haluk-
kuudesta fyysiseen kokoukseen saapumisesta pyydetään ilmoittamaan hal-
litukselle osoitteeseen foty.hallitus@gmail.com viimeistään 3.9.2021 klo
16.

Aika: 10.9.2021 klo. 16.00
Paikka:
https://helsinki.zoom.us/j/69667059582?pwd=YTQyNklFSVBFZFdOYXJJc3FCd0RSUT09
ja myöhemmin ilmoitettava mahdollinen kokoustila (Helsingin Yliopisto,
Viikinkaari 5)
Kutsutut: Kaikki yhdistyksen jäsenet


Dear member of The Association of Pharmacy Teachers and Researchers
(FOTY),
the current board has decided in a meeting held on 25.5.2021 to propose
the start of the termination proceedings of The Association of Pharmacy
Teachers and Researchers (FOTY). The reasons for the proposal are both
the persistent decline of member interest towards the organised activities
and the end of the main source of income for the association, the publish-
ing activities in the Faculty of Pharmacy at University of Helsinki. Should
the association be terminated the current board proposes that the remain-
ing funds of the association are donated towards the Fund Supporting the
Professorship in Sustainable Development in Pharmacy at the University of
Helsinki.
The proceedings to terminate the association start with calling all members
into a general assembly held on 10.9.2021 at 4 pm. Due to the coronavirus-
situation the assembly is to be held remotely, but should this be impossible
for certain members a possibility for a physical meeting will be organised.
According to University of Helsinki’s guidelines the maximum amount of
participants for this assembly is 25 people, so we kindly ask you to inform
about your interest to attend the meeting physically to foty.hallitus@
gmail.com on 3.9.2021 at 4 pm the latest.

Time: 10.9.2021, 4 pm.
Place:
https://helsinki.zoom.us/j/69667059582?pwd=YTQyNklFSVBFZFdOYXJJc3FCd0RSUT09
and a physical meeting room announced at a later date (Helsingin Yliopisto,
Viikinkaari 5)
Invitees: All members of the association