Kontakt

På denna sida finns kontaktuppgifter till projektet.


Postadress

Statsvetenskapliga fakulteten
Unionsgatan 37 (PB 54)
00014 Helsingfors universitet
Finland


E-post och telefon

På förfrågningar om till exempel enkäten svarar forskarna Isak Vento och Mikael Harjula. Vänligen kontakta oss per e-post eller under tjänstetid per telefon.

E-post: fsvdiaspora[at]helsinki.fi

Telefon: +358 50 4766 093