Kontakt


Postadress

Svenska social- och kommunalhögskolan
Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
Finland