Länkar

På denna sida finns länkar till andra forskningsprojekt om finlandssvenskar och utlandsmedborgare som vi samarbetar med. Längst ned på sidan finns dessutom länk till en webbplats med information om val i Finland för utlandsfinländare.


Forskning om mobila EU-väljare

I det pågående forskningsprojektet Mobile EU Electorates and Political Participation (MOBILEU) undersöks bland annat vilka valrättigheter mobila EU-medborgare har i olika EU-länder samt attityder till deras politiska deltagande bland både mobila och icke-mobila EU-medborgare. Helsingfors universitet koordinerar projektet och medverkar gör även forskare från University College Cork (Irland) och University of Liège (Belgien). Läs mer på projektets webbplats (på engelska):

Mobile EU Electorates and Political Participation


Opinionsforskning om finlandssvenskar

Projektet EVS Svenskfinland har genomfört länder-jämförande surveyundersökningen European Values Study bland svenskspråkiga bosatta i Finland under hösten och vintern 2018−19. Datamaterialet finns tillgängligt elektroniskt för forskning, undervisning och studier på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

European Values Study genomförs i flera europeiska länder. Ytterligare information om EVS (på engelska):

European Values Study


Opinionsforskning om utlandsfinländare

I forskningsprojektet Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) undersöks bland annat hur olika flexibla röstningsmetoder främjar politiskt deltagande och politisk representation bland finländare bosatta utomlands. Mer information om forskningen och länkar till publikationer som skrivits inom ramen för projeketet finns på projektets blogg:

Facilitating Electoral Participation from Abroad

Johanna Peltoniemi och Staffan Himmelroos har skrivit en text i Suomen Silta om utlandsfinländare som forskningsobjekt. Texten (på finska) hittas i webbtidningen på sidorna 18−19:

Suomen Silta

Johanna Peltoniemi har inom ramen för sin doktorsavhandling forskat i utlandsfinländares identitet och politiska deltagande. Avhandlingen är skriven på engelska och finns att läsa här (PDF):

On the Borderlines of Voting : Finnish emigrants’ transnational identities and political participation


Opinionsforskning om utlandssvenskar

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har genomfört en opinionsundersökning bland svenskar bosatta utomlands. Antologin Svenska utlandsröster, som bygger på data från undersökningen, hittas på institutets webbplats bland böcker utgivna 2016:

SOM-institutet


Andra länkar

Information om val i Finland för utlandsfinländare, t.ex. följande riksdagsval, finns på webbplatsen Ulkosuomalaiset vaaleissa:

Ulkosuomalaiset vaaleissa