Länkar

På denna sida finns länkar till opinionsforskning som har genomförts eller kommer att genomföras bland finlandssvenskar i Finland samt finländare och svenskar bosatta utomlands och som kan användas som jämförelsematerial till opinionsundersökningen om svenskspråkiga utlandsfinländare.


Opinionsforskning om finlandssvenskar i Finland

Projektet EVS Svenskfinland har genomfört länder-jämförande surveyundersökningen European Values Study bland svenskspråkiga bosatta i Finland under hösten och vintern 2018-19.

European Values Study genomförs i flera europeiska länder. Ytterligare information om EVS finns här (på engelska):

European Values Study


Opinionsforskning om finländare bosatta utomlands

Projektet Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) undersöker bland annat hur olika flexibla röstningsmetoder främjar politiskt deltagande och politisk representation bland finländare bosatta utomlands. Mer information finns på projektets bloggsida:

Facilitating Electoral Participation from Abroad

Doktor i samhällsvetenskaper Johanna Peltoniemi har forskat i utlandsfinländares identitet och politiska deltagande. Länk till hennes doktorsavhandling finns här:

On the Borderlines of Voting : Finnish emigrants’ transnational identities and political participation


Opinionsforskning om svenskar bosatta utanför Sverige

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har genomfört opinionsundersökningen Svenska utlandsröster bland svenskar bosatta utomlands. Länk till undersökningen finns här:

Svenska utlandsröster