Geo-degree programme annual teachers’ meeting Jan 13 // Geo-ohjelmien vuosittainen opettajatapaaminen 13.1.2021

Teachers involved in the geo-degree programmes had their traditional start of the year meeting on Wednesday, January 13. Usually the meeting has taken place somewhere off-campus and included workshops and some more unofficial discussions for a better part of a full day but due to the current restrictions this year’s meeting was shorter and took place on Zoom.

Materials of the meeting can be accessed through this link: January 13, 2021 Teachers meeting

Geo-ohjelmien vuosittainen opettajatapaaminen järjestettiin keskiviikkona, tammikuun 13. Perinteisesti vuoden aloittava tapaaminen on järjestetty poissa kampukselta ja lähes koko päivän kestävänä workshoppina, mutta nykytilanteesta johtuen ohjelma oli tällä kertaa typistetympi ja tapaaminen pidettiin Zoomin välityksellä.

Tapaamisessa käsitellyt materiaalit löytyvät tämän linkin takaa: January 13, 2021 Teachers meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *