Geotieteiden kandiohjelman hakijamäärä säilyi ennallaan

Kevään 2021 yhteishaussa Geotieteiden kandiohjelmaan tuli 206 hakemusta. Edellisvuoteen verrattuna laskua on kahden hakijan verran, eli käytännössä hakijamäärä pysyi ennallaan. Hakijoille on tänä vuonna tarjolla 32 aloituspaikkaa.

Geotieteiden hakijamäärän muutos heijastelee Helsingin yliopiston yleistä trendiä, joka oli hieman laskeva. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sisäisessä vertailussa geotieteet pärjäävät hyvin. Useimmissa tiedekunnan koulutusohjelmissa laskua hakijamäärissä oli jonkin verran enemmän.

Helsingin yliopiston uutinen kevään 2021 yhteishausta on luettavissa täällä ja hakutilastoja tarkemmin täällä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *