Etusivu

Tervetuloa Habitaattipankki-tutkimuskonsortion kotisivuille!

Habitaattipankki on ekologisia kompensaatiota tutkiva ja kehittävä hankeklusteri, jonka tavoite on luoda uusia keinoja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi Suomessa. Habitaattipankin hankkeissa selvitetään tutkimuksen ja kokeilutoiminnan avulla ekologisen kompensaation soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin. Tutkimusta tehdään luonnontieteellisestä, taloustieteellisestä, yhteiskuntatieteellisestä, sekä lainopillisesta näkökulmasta.  Lue lisää Habitaattipankista!

Mikä ekologinen kompensaatio?

Ekologinen kompensaatio on menettely, jossa luontoa pilaava toimija hyvittää aiheuttamansa heikennyksen lisäämällä ja turvaamalla luontoarvoja toisaalla tai hankkimalla hyvityksiä elinympäristöjä kunnostavilta maanomistajilta. Ekologinen kompen­saatio tuo pilaaja maksaa -periaatteen luonnonsuojeluun: luontoa heikentävä taho hyvittää aiheuttamansa heikennyksen. Siten ekologiset kompensaatiot täydentävät luonnonsuojelun keinovalikoimaa.