Ekologiset kompensaatiot

Uusi lisä luonnonsuojelun ohjauskeinovalikoimaan

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menettelyä, jolla taloudellisen toiminnan johdosta elinympäristöille aiheutettu haitta hyvitetään parantamalla elinympäristön tilaa toisaalla. Ekologinen kompensaatio on viimeinen porras ympäristölle aiheutettujen haittojen lievennyshierarkiassa. Ympäristölle aiheutuva heikennyksiä tulee lähtökohtaisesti hyvällä suunnittelulla sekä toteutuksella välttää ja minimoida toiminnan aikana sekä ennallistamalla lieventää haitta-alueella. Kompensaatiohyvitys voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen, ja vapaaehtoinen hyvitys voi myös olla osittainen täysimääräisen sijasta. Tavoitetasosta riippumatta kompensaatiohyvitykset ovat lisäisiä toimenpiteitä eli ekologista tilaa parantavia toimia, joita ei olisi toteutettu ilman kompensaatiota.

Kuva: Riku Lumiaro

Pilaaja maksaa -periaate luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Ekologinen kompen­saatio tuo pilaaja maksaa -periaatteen luonnonsuojeluun: luontoa heikentävä taho hyvittää aiheuttamansa heikennyksen joko itse tai hankkimalla hyvityksen elinympäristön ennallistamista tarjoavalta yrittäjältä. Luontoheikennyksiä aiheuttavat toiminnanharjoittajat osallistuvat näin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Kompensaatiot sopivat hyvin myös niille yrityksille, joiden vaikutus elinympäristöihin on epäsuora.