Habitaattipankki

Ekologisia kompensaatioita tutkivien hankkeiden konsortio

Habitaattipankki on ekologisia kompensaatiota tutkiva ja kehittävä tutkimuskonsortio, jossa on Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen lisäksi mukana useita yhteistyökumppaneita, kuten Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Metsähallitus, sekä lukuisia hallinnon ja käytännön toimijoita. Habitaattipankin tavoite on luoda uusia keinoja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi Suomessa. Uudet keinot ovat tarpeen, koska nykyisin keinoin luonnon monimuotoisuuden suojelulle asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

Monitieteistä tutkimusta ekologisten kompensaatioiden soveltuvuudesta Suomeen

Habitaattipankin hankkeissa selvitetään tutkimuksen ja kokeilutoiminnan avulla ekologisen kompensaation soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin. Tutkimusta tehdään luonnontieteellisestä, taloustieteellisestä, yhteiskuntatieteellisestä, sekä lainopillisesta näkökulmasta. Pilottien kautta testataan tutkimukseen nojaavien ratkaisujen toimivuutta. Kokeilut suunnitellaan yhteistyössä elinkeinoelämän, hallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja niiden toimivuutta tutkitaan monitieteisesti. Hankekokonaisuus tuottaa tietoa ja kokemuksia, joita voidaan hyödyntää lainsäädännön kehittämistyössä sekä vapaaehtoisten kompensaatiotoimenpiteiden toimeenpanossa.

Yhteistyössä

Habitaattipankki-hanke sai alkunsa Helsingin yliopiston Helsinki Challenge -kilpailussa, jossa Biodiversity Now! -tiimi saavutti toisen sijan. Helsingin yliopiston lisäksi Habitaattipankin hankkeita on rahoittanut myös Koneen säätiö, SITRA ja Ympäristöministeriö. Yhteistyössä Metsähallituksen ja NCC:n kanssa Habitaattipankki on kehittänyt kompensaatiolaskentaa.