Julkaisut

Kangas, J., Ollikainen, M. 2023. Behavioural and Welfare Analysis of an Intermediary in Biodiversity Offset Markets.  Environmental and Resource Economics.

Varumo, L., Kotilainen, J., Primmer, E. 2022. Social acceptance of biodiversity offsetting: Motivations and practices in the designing of an emerging mechanism. Environmental Policy and Governance.

Kangas, J. 2022. Markets for biodiversity: Designing policy tools for nature conservation. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Kangas, J., Kullberg, P., Pekkonen, M., Kotiaho, J.S., Ollikainen, M. 2021. Precision, Applicability, and Economic Implications: A Comparison of Alternative Biodiversity Offset Indexes. Environmental Management 68(2): 170-183.

Kangas, J., Ollikainen, M. 2019. Economic insights in ecological compensations: Market analysis with an empirical application to the Finnish economy. Ecological Economics 159: 54-67.

Primmer, E., Varumo, L., Kotilainen, J.M., et al. 2019. Institutions for governing biodiversity offsetting: an analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776-784.

Raunio, A., Anttila, S., Pekkonen, M., Ojala, O. 2018. Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa. Suomen ympäristö 4/2018.

Kostamo, K., Pekkonen, M., Ahlroth, P., et al. 2018. Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2018.

Ollikainen, M. 2018. Habitat Bank – offsetting biodiversity loss. SciTech Europa Quarterly 26: 286-287.

Kangas, J. 2017. Economic insights in ecological compensations: market analysis with an empirical application to the Finnish economy. Pro Gradu -tutkielma.

Similä, J., Primmer, E., Salokannel, V. 2017. Luonnonarvoja korvaavat toimenpiteet, markkinat ja sääntely. Oikeus 46: 416-441.

Primmer, E., Salokannel, V., Raitanen, E. 2017. Habitaattipankkiin liittyvä sääntely ja toimintamalli.