Julkaisut

Economic insights in ecological compensations: Market analysis with an empirical application to the Finnish economy (Kangas & Ollikainen 2019, Ecological Economics 159: 54-67)

Institutions for governing biodiversity offsetting: an analysis of rights and responsibilities (Primmer et al. 2019, Land Use Policy 81: 776-784)

Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa (Raunio et al. 2018)

Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla (Kostamo et al. 2018)

Habitat Bank – offsetting biodiversity loss (Ollikainen 2018, SciTech Europa Quarterly 26: 286-287)

Economic insights in ecological compensations: market analysis with an empirical application to the Finnish economy (Kangas 2017, Pro Gradu -tutkielma)

Luonnonarvoja korvaavat toimenpiteet, markkinat ja sääntely (Similä, Primmer, Salokannel 2017, Oikeus 46: 416-441)

Habitaattipankkiin liittyvä sääntely ja toimintamalli (Primmer, Similä, Salokannel, Raitanen 2017)