This project

This blog is a thinking-aloud towards healing methodologies, 
writing towards solidarity and care, towards some/more/better understanding… 

Kyse on Koneen Säätiön rahoittamasta projektista, jonka tavoitteita kuvasin hakuvaiheessa syksyllä 2019 lyhyesti näin: 

Yhdessä elämässä kietoutuu monta tietoa, tunnetta ja kokemusten ja kohtaamisten virtaa. Tämä tutkimus ja kirjoitus tapahtuu (ainakin) tämän kaiken kanssa: a) planeettamme hätätila sekä kulttuurisen biodiversiteetin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden alasajo, b) saamelaisten ja suomalaisten välisen suhteen ja saamelaisen yhteisön sisäisen pahoinvoinnin nykytila kolonisaation ja ylimuistoisen ja unohdetunkin historian valossa, c) Maa-eläjyyden (earthling) ja kaiken elävän (ealli, saameksi myös eläin) keskinäisen riippuvuuden uudelleen tunnistaminen, ja d) tutkijaelävän kokonaisuus ja ainutkertainen paikka eli kokemusten ja kohtaamisten kirjo. Useimmiten tutkimus kohdistuu yhteen, huolellisesti rajattuun, edellämainitun kaltaisista ilmiöistä. Meillä onkin maailmasta ympärillämme ähkyyn asti tietoa ja teoriaa, jonka valtavirrasta tutkijan kokeva ja tunteva minä on, usein objektiivisuuden nimissä, siivottu pois. Tässä tutkimuksessa tutkija haluaa laajentaa sekä käsitystä tutkimuksesta että kutsua kirjoittamisellaan nyt tarvittavaan yhteyteen ja maailman tunnistamiseen siksi, mikä se on. Samalla tutkimus lisää tietoa maailman ja elävien ymmärtämisen mahdollisuuksista. Tutkimus ja kirjoitus rakentuu alkuperäiskansaontologioiden ja mannermaisten filosofioiden, poststrukturalistisen feminismin ja uusmaterialismin hedelmällisille pohjille ja juhlii kieltä ja kieliä, mm. saamen ja suomen materiaalisuutta sekä runon aukollisuutta.

I will write in this blog both in English, Finnish and Northern Sámi. The opinions and mistakes are my own, in research and argumentation I use various sources. Kone Foundation is not responsible for nor sharing my opinions.