Joulukuu 2022 – joulukalenteri uusiokäyttöön!

Vuosi sitten joulukuussa avautui Tarinoita muistisairauksista-sivusto, jossa saimme joulukalenterin muodossa tutustua joka päivä yhteen uuteen tarinaan muistiin tai muistisairauksiin liittyen. Kalenterin voi hyvin ottaa käyttöön tänäkin vuonna, joten tervetuloa sekä uudet että vanhat tutut kalenterin pariin.

Kalenteria voi käydä lukemassa sähköisessä muodossa täällä blogisivulla tai voit tulostaa koko kalenterin valmiiksi tästä linkistä: Tarinoita muistisairauksista.

Ensi vuonna on luvassa myös uusia tarinoita. Vuoden 2023 aikana sivusto tulee päivittymään jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä yhdellä uudella vinkillä. Luvassa mm. Annie Ernouxin kirja Äidistäni, Richard Osmanin Mies, joka kuoli kahdesti ja elokuva nimeltään Supernova.

Tervetuloa seuraamaan!

Tarinoita muistisairauksista – mitä uutta tuo vuosi 2022 ?

”Kevät lähestyi. Päivisin maa höyrysi auringon lämmöstä puiden alla, yöt olivat hyytävän kylmiä ja syvänsinisiä. Se oli säkenoivän kaunista aikaa.”

Tove Jansson

Joulukuu on jäänyt taakse ja katse kääntynyt kohti kevättä. Tarinoita muistisairauksista -sivusto on silti edelleen ajankohtainen. Uusimmasta Gerontologia-lehdestä voit lukea muun muassa kuinka Tarinoita muistisairauksista -joulukalenteri syntyi ja missä päin maailmaa sitä on luettu.

Luukkujen käännökset ruotsiksi ja englanniksi ovat valmistuneet ja löytyvät nyt ladattavina PDF -versioina. Keräsimme vinkit myös suomeksi yhteen PDF -tiedostoon, joka on helppo ladata omalle tietokoneelle ja tarvittaessa tulostaa: Tarinoita muistisairauksista 2022

Linkkiä sivustolle kannattaa jakaa edelleen muistipoliklinikoilla tai vertaistukiryhmissä sairastuneilla ja heidän läheisilleen. Lisäksi kirjastot ja lukupiirit voivat jatkossakin hyödyntää sivustoa etsiessään muistisairauksista kertovia teoksia.

Tarinoita muistisairauksista -sivustoa voi käyttää myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten perusopetuksessa tai  jatkokoulutuksessa. Erilainen lähestymistapa voi laajentaa kokeneidenkin ammattilaisten näkökulmaa muistisairauksista.

Mahdollisuuksia sivuston hyödyntämiseen ja kehittämiseen on paljon. Uusia muistisairauksista kertovia teoksia ilmestyy ja on jo ilmestynytkin sivuston valmistumisen jälkeen. Mikäli sinulla herää ajatuksia, kuinka Tarinoita muistisairauksista -sivustoa voitaisiin hyödyntää tai kehittää, niin olethan yhteydessä meihin. Suunnitellaan yhdessä lisää.

Kevätterveisin,

Hanna-Maria ja Anna

Joulukalenteri kaikille muistista ja muistisairauksista kiinnostuneille

Muistisairaudet koskettavat lähes kaikkia meitä, joko henkilökohtaisesti, läheisinä, ystävinä, naapureina tai työn kautta työtovereina tai ammattilaisina. Suomessa arvioidaan olevan 200 000 muistisairasta henkilöä ja muistisairauteen sairastuu Suomessa noin 40 henkilöä päivässä. Valtaosa sairastuneista on iäkkäitä, mutta myös työikäisillä todetaan eteneviä muistisairauksia.

Muistisairauksiin on liittynyt perinteisesti kielteinen leima ja negatiiviset asenteet ovat heikentäneet muistisairaiden hyvinvointia. Vaikka tieto ja ymmärrys muistisairauksista ja niiden hoitomahdollisuuksista on lisääntynyt merkittävästi, asenteet ja yhteiskunnan muistiystävällisyys eivät ole muuttuneet yhtä nopeasti.

Tarinoilla ja taiteilla on pitkät perinteet sairauden sanallistamisessa. Kertomukset ovat läpi aikojen auttaneet ihmisiä ymmärtämään toisten kokemuksia. Taide voi auttaa meitä asettumaan toisen ihmisen asemaan ja lisätä ymmärrystä siitä mitä sairaudet meille merkitsevät. Raskaidenkin kokemusten jakaminen voi rakentaa hyvinvointia ja toivoa. Taide myös auttaa meitä läheisinä tai ammattilaisina pohtimaan omaa rooliamme ja löytämään uusia luovia ratkaisuja.

Näiden ajatusten pohjalta on syntynyt Tarinoita muistisairauksista – joulukalenteri. Projektin tavoitteena on laajentaa ymmärrystä muistisairauksista nostamalla tieteellisen kirjallisuuden rinnalle toisenlaista tapaa sanoittaa muistisairauden kokemuksia. Uusi lähestymistapa laajentaa ammattilaisten näkökulmaa muistisairauksista ja toisaalta antaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Projekti on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston neurotieteiden osaston ja Helsingin kaupungin geriatrian poliklinikan kanssa.

Tarinoita muistisairauksista- joulukalenteri sisältää 24 vinkkiä kirjoista, elokuvista ja dokumenteista, joissa sukelletaan muistin ja muistisairauksien maailmaan. Luukkuja avataan 1-24.12.2021 täällä Helsingin yliopiston blogipohjalla. Teokset ovat valikoituneet listalle subjektiiviselta pohjalta, eivätkä näin ollen kata koko laajaa aihepiiriä. Itse asiassa tämän projektin työstäminen on avannut silmiämme sille kuinka paljon tarinoita ja teoksia aiheesta löytyy. Etsimällä avoimin mielin jokainen varmasti löytää ne teokset, jotka kokee omakseen.

Yksikään muistisairaus ei ole samanlainen. Toivomme tämän projektin tuovan uusia näkökulmia, vertaistukea, tietoa muistisairauksista, sekä nostavan esiin tieteen ja taiteen vuoropuhelua.

Tervetuloa mukaan seuraamaan!