Aikataulu

Strategian ja sitä tukevien toimenpideohjelmien laadinta jakaantuu kolmeen vaiheeseen:

1. nykytilanteen analysointi tammi-maaliskuussa 2011

  • kampustilaisuudet tammi-helmikuussa 2011 (linkit)
  • verkkokysely 1 helmikuussa 2011

2. strategian visio kirkastetaan, strategiset tavoitteet asetetaan sekä toimenpideohjelmat suunnitellaan huhtikuusta 2011 huhtikuuhun 2012. Hallitus hyväksyy uuden strategian ja toimenpideohjelmat helmi-maaliskuussa 2012

  • verkkokysely 2 toukokuussa 2011

3. strategian toimeenpanoa tukevat yksiköiden tavoiteohjelmat ja yliopiston tavoiteohjelma laaditaan syksyllä 2012.