Mot toppen och mot samhället 2013-2016

Hurdan är undervisningen och forskningen vid universitetet år 2016? Och hurdant är universitetets samarbete med det omgivande samhället? Hur sträcker vi oss mot toppen?

Helsingfors universitet förbereder en strategi för åren 2013–2016. Syftet är att utgående från den nuvarande visionen Mot toppen och mot samhället skapa en inspirerande framtidsbild av Helsingfors universitets nya roll fram till år 2016. Den kommande strategin struktureras bland annat med hjälp av en omfattande webbenkät.

Universitetet inbjuder alla sina vänner att komma med och fundera över universitetets framtid! Du kan påverka genom att delta i webbenkäten, kommentera bloggen eller skicka e-post till adressen janne.sariola@helsinki.fi. Den nyaste informationen om strategiförberedelserna uppateras också på Helsingfors universitets Facebooksidor http://www.facebook.com/helsinginyliopisto.

Den här bloggen berättar om färden mot en ny strategi. Stig du också ombord!