Visionär strategi

Universitetets vision ”Mot toppen och mot samhället” uppfylls genom att vi aktivt verkar för den. Vi vill via de här bloggsidorna berätta om framtidsbilder, om önskemål om och passion för forskning, god kvalitet i undervisningen och samhällspåverkan. Berättelserna hjälper oss att utforma en visionär strategi.

Vi skapar den visionära strategin genom att kombinera olika perspektiv. Vi ser framåt, tar lärdom av vad vi lärt oss tidigare, gestaltar helheter och framför allt ser vi tillräckligt långt in i framtiden så att vi bättre kan få syn på metoder att nå toppen och samhället under de närmaste åren. Universitetsfolket presenterar framtidsbilder och erfarenheter av nuläget via fem teman. De är

  • forskning
  • undervisning
  • samverkan med samhället
  • stödfunktioner, ledarskap och ekonomi samt
  • personalen.

Kom med och kommentera och diskutera på webben om de här synpunkterna under våren 2011.