Tidtabellen

Strategin och de stödande åtgärdsprogrammen görs i tre skeden:

1. analys av nuläget i januari-mars 2011

  • campusmöten i januari-februari 2011 (länkar)
  • webbenkät 1 i februari 2011

2. strategins vision utkristalliseras, de strategiska målen sätts och åtgärdsprogrammen planeras mellan april 2011 och april 2012. Styrelsen godkänner den nya strategin och åtgärdsprogrammen i februari-mars 2012

  • webbenkät 2 i maj 2011

3. enheternas målprogram och universitetets målprogram som stöder verkställandet av strategin utarbetas under hösten 2012