Rural Studies muutoksissa

rouhiainenRuralia-instituutissa on tuotettu ja annettu yliopistollista perusopetusta yli kymmenen vuoden ajan, tällä hetkellä kahdessa yliopistollisessa opetusverkostossa: Osuustoimintaan ja yhteisötalouteen keskittyneessä Co-op Network Studies -verkostossa sekä maaseutu- ja paikalliskysymyksiä tarkastelevassa Rural Studies -verkostossa, joiden koordinaatiovastuu on Ruralia-instituutilla. Toimin opintosuunnittelijana molemmissa verkostoissa.

Niukkenevat resurssit pakottavat toimintojen supistamiseen

Koska perusopetus ei varsinaisesti kuulu erillislaitosten tehtäviin, on opetusverkostojen asema puhututtanut aika ajoin. Myös verkostojen hankepohjainen rahoitus on ollut myös omiaan aiheuttamaan epävarmuutta ja muutoksiakin verkostojen toiminnassa. Yliopistojen opetustarjontaa täydentävissä verkostoissa on opiskelijoita kuitenkin ollut hyvin.

Nyt suurimmissa muutoksissa on Rural Studies -verkosto. Yliopistot niukkoine resursseineen karsivat ”joka paikasta” ja yliopistojen maksamat verkostomaksut Rural Studies -verkostolle ovat joutuneet myös ”juustohöylän alle”. Verkostomaksusta tullaankin luopumaan koko verkoston osalta. Tämä sekä hankerahoituksen väheneminen ovat aiheuttaneet sen, että verkoston toimintaa joudutaan miettimään uudelleen. Kustannuksia ja toimintoja on karsittava.

Monitieteinen opetus yhdistää teorian ja käytännön

Verkostossa annetun opetuksen tärkeyttä ja sitä kautta saatua maaseutualan asiantuntemuksen lisääntymistä ei kiistetä. Rural Studies -verkostossa onkin vuosien aikana koulutettu yli 300 maaseutu- ja paikallisasioiden asiantuntijaa, jotka ovat sijoittuneet hyvin monipuolisesti maaseutualan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Kyseessä on hyvin monitieteinen joukko. Vaikka opiskelijoista yli puolet on maantieteilijöitä tai yhteiskuntatieteilijöitä, mahtuu mukaan kaikkiaan noin 70 eri pääaineen opiskelijaa aina itäisestä teologiasta ja suomen historiasta agroekologiaan ja arkkitehtuuriin. Juuri monitieteisyys ja tieteidenvälisyys ovat opiskelijoilta saadun palautteen mukaan Rural Studies -verkostossa annetun opetuksen tärkeimmät ja hyödyllisimmät ominaisuudet. Opetuksessa keskeisenä elementtinä oleva yhteys käytännön toimijoihin, mm. maaseudun kehittäjiin ja yrittäjiin, on myös koettu mielekkääksi ja mm. edesauttavan työmarkkinoille pääsyssä.

Joustava opinto-oikeus käyttöön Rural Studies -opiskelussa

Mikä nyt sitten muuttuu? Opiskelija näkökulmasta Rural Studies -opintojen suorittaminen monimutkaistuu, sillä jatkossa opintoihin haetaan joo-järjestelmän kautta. Joustava opinto-oikeus on nimestään huolimatta jäykempi kuin nykyinen menettely, jossa opintoihin on ilmoittauduttu koordinaatioyksikköön. Joo-järjestelmässä opiskelijat joutuvat myös laitosten ”armoille”, sillä pääsy Rural Studies (ja muihinkin joo-järjestelmän kautta haettaviin) opintoihin tarvitsee puollon laitokselta. Puollon saamiseen vaikuttaa ennen kaikkea se, että haettavan opintojakson kaltaista opintojaksoa ei ole tarjolla omassa yliopistossa.

Vaarana on tietenkin se, että opiskelijat eivät enää hakeudu maaseutuopintojen pariin yhtä aktiivisesti kuin tällä hetkellä. Uudessa tilanteessa yliopistojen ja laitosten rooli kasvaa: Saavatko opiskelijat tarpeeksi tietoa Rural Studies -opinnoista? Ja sisällyttävätkö yliopistot opetustarjontaan riittävän määrän maaseutua koskevia opintojaksoja? Mikäli opiskelija suorittaa opintoja joo-järjestelmän kautta toisessa yliopistossa, tulevat siitä koituvat kulut kotiyliopiston maksettaviksi. Kyynisesti ajatellen yliopiston (taloudellinen) etu on siis saada opiskelijat opiskelemaan mahdollisimman vähän muissa kuin kotiyliopistoissa.

Mutta uudessa tilanteessa on myös mahdollisuuksia. Joo-järjestelmä nimittäin laajentaa Rural Studies -opinnot kaikkiin suomalaisiin yliopistoihin. Tähän asti opinnot ovat olleet tarjolla vain kuudessa yliopistossa. Potentiaalisten maaseutualan opiskelijoiden määrä kasvaa. Myös opintotarjonta kasvaa, ainakin periaatteessa, koska mukana on nykyistä useampi yliopisto.

Muutokset verkoston opetuksessa ja toiminnassa astuvat kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2015 alusta lukien.

Kirjoittaja FM Vesa Rouhiainen toimii projektisuunnittelijana/opintosuunnittelijana Ruralia-instituutissa.