Kuoriutuuko uusista erikoistumiskoulutuksista iloinen yllätys?

KatjaPerttuNäin pääsiäisen aikaan herkullisen väriset ja useimmiten myös herkullisen makuiset pääsiäismunat ilahduttavat ja muistuttavat meitä kasvusta ja uudistumisesta. Myös asiantuntijuus vaatii uudistumista. Monilla aloilla työkokemusta omaavilta korkeakoulutetuilta on kuitenkin jo pitkään puuttunut toimiva ammatilliseen erikoistumiseen tähtäävä koulutusmuoto.

Kuluvan vuoden alussa astui voimaan laki uusista erikoistumiskoulutuksista eli tuttavallisemmin ”erkoista”. Erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille korkeakoulutetuille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Vielä tällä hetkellä erikoistumiskoulutus näyttäytyy meille koulutustoimijoillekin raakileena, jonka ydin on piilossa, emmekä oikein tiedä, millaisia niistä tulee. Nyt teemmekin kovasti työtä sen eteen, että pääsiäismunien tapaan myös erkoista kuoriutuisi eri alojen asiantuntijoille iloinen yllätys ja toimiva keino heidän oman ammatillisen osaamisensa kehittymiseksi.

Jotta erkoihin saadaan väriä ja sisältöä, tulee niiden suunnittelu tapahtua korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden yhteistyönä. Näin voidaan varmistaa se, että koulutusten sisältö vastaa työelämän tarpeita. Tavoitteena on, että uusista erikoistumiskoulutuksista tulee pysyvä ja työelämän arvostama koulutusmuoto. Korkeakoulut voivat rakentaa erkoja omille koulutusvastuualueilleen, ja koulutusvastuullisten korkeakoulujen tuleekin sopia erikoistumiskoulutuksista keskenään. Työelämälähtöisyyden lisäksi erikoistumiskoulutukset rakentuvat korkeakoulujen tutkimusosaamiselle.

Avoimia kysymyksiä on vielä paljon; mille aloille ja kohderyhmille erkoja luodaan, mitä koulutukset sisältävät, miten ne toteutetaan, miten toteutuu korkeakoulujen yhteistyö, entä poikkitieteellisyys jne. Viiva viivalta ennakkoluulottomasti ja luovuutta käyttäen pyrimme kuitenkin maalaamaan erikoistumiskoulutukselle piristävää muotoa ja sisältöä.

Uusien erikoistumiskoulutusten ”kuoriutumista” odotellessa Hyvää Pääsiäistä!

Kirjoittaja KM Katja Perttu työskentelee koulutuskoordinaattorina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.