Matkailua, kestävää kehitystä ja talousmallinnusta

Kuva Jaana Huhtala

Kuva Jaana Huhtala

Matkailu on kasvava ala ja sillä on vaikutuksia sekä talouteen, ympäristöön että kulttuuriin, niin positiivisia kuin negatiivisia. Alan kasvaessa on noussut huoli matkailun kestävyydestä. Matkamme talousmallinnuksen kansainväliseen EcoMod-konferenssiin Venetsiaan sai meidät pohtimaan aihetta.

Ennen konferenssimatkaamme Venetsiaan luimme jutun liikaturismista ja kohteista, joita kehotettiin sen vuoksi välttelemään. Venetsia mainittiin yhtenä välteltävänä kohteena, sillä siellä turistien paljous aiheuttaa jo ongelmia. Esimerkiksi kiinteistöjen hinnat ovat Venetsiassa nousseet turismin vuoksi niin korkeiksi, että paikallisten mahdollisuudet asua keskustan lähettyvillä ovat huonontuneet. Venetsian väkiluku onkin ollut selvässä laskusuunnassa. Tästä ja turismista johtuvasta palveluiden hintojen noususta puhuttiin konferenssissakin, sillä esimerkiksi hintatason nousu vaikuttaa myös erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Turismi tuo mukanaan myös melua ja ympäristöhaasteita. Lisäksi palvelut ja kaupat Venetsian keskustassa keskittyvät lähinnä turistien palvelemiseen. Paikallisten tarpeisiin suunnatut palvelut ovat nähtävästi saaneet väistyä kauemmas keskustasta.

Venetsian matkamme aikana saimme hyvän käsityksen turistien suuresta määrästä Venetsiassa, ainakin heinäkuun osalta. Heti aamusta kadut täyttyivät ihmispaljoudesta. Väkeä ja hälinää riitti iltamyöhään saakka. Meidän näkökulmasta ihmisiä ei kuitenkaan ollut häiritsevän paljon, mutta on helppo ymmärtää toisenlaiset näkemykset asiasta, etenkin paikallisten asukkaiden osalta. Ei varmastikaan ole houkuttelevaa asua kaiken sen melun ja turistimäärän keskellä, varsinkaan jos asuntojen hinnat ovat nousseet turismin vuoksi pilviin. On kuitenkin hyvin ymmärrettävää, miksi Venetsia on turistien suuressa suosiossa. Kaupunki on ainutlaatuinen ja kaunis, ja siellä riittää paljon nähtävää pienellä alueella. Muun muassa kanaalit, upeat rakennukset, aukiot, sillat, gondolit, vesibussit, kapeat kujat ja meri tarjoavat turisteille ainutlaatuisia kokemuksia ja nähtävyyksiä.

EcoMod-konferenssissa esittelimme omaa tutkimustamme ja kuulimme kymmeniä mielenkiintoisia esityksiä ja aiheita. Esitysten aiheet vaihtelivat aina ympäristöasioista verotukseen. Yksi konferenssissa tarkastelluista aiheista oli turismi ja sen taloudelliset vaikutukset. Aluetalousvaikutusten tutkijoina emme voineet olla ajattelematta Venetsiaa ja sitä, kuinka paljon turistit tuovat rahaa kaupunkiin. Entä mitä turistimäärän romahtaminen tarkoittaisi kaupungille? Venetsia kun näyttäisi elävän suurelta osin matkailulla. Venetsian miljoonat turistit tuovat alueelle valtavat määrät rahaa ja työllistävät suuren joukon ihmisiä. Sen voi päätellä jo pelkästään paikan päällä käyneenä. Talous- ja työllisyysvaikutukset ovat yksi selkeimmistä turismin mukanaan tuomista hyödyistä.

Mutta miten vähentää turismin huonoja puolia ilman että esimerkiksi taloudelliset hyödyt kärsisivät? Venetsiassa on jo toteutettu erilaisia rajoituksia ja säädöksiä, jotta paikallisten asukkaiden arki ei häiriintyisi turismin vuoksi ja jotta muiltakin osin turismi saataisiin kestävämmälle pohjalle. Kaupungin toimien lisäksi jokaisen turistin olisi syytä omalta osaltaan kunnioittaa paikallisia asukkaita ja alueen ympäristöä sekä pyrkiä muutoinkin edistämään tavoitetta kestävämmästä matkailusta.

Suomessa ei liikaturismista oikein voida puhua (ainakaan vielä), mutta esimerkiksi mökkeily aiheuttaa Suomessa sesonkiaikoina merkittäviä muutoksia asukasmääriin ja kulutukseen suosituimmilla mökkeilyalueilla tuoden näille alueille tuloja, mutta samalla mahdollisesti myös erilaisia haasteita. Kestävyys on syytä ottaa huomioon tässäkin yhteydessä, kuten on tehty ”Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi” -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea Etelä-Savon kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi. Lisätietoja hankkeen tutkimusosiosta löytyy osoitteesta: https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/projects/south-savo–a-susta(246acf45-1e1c-4271-bf63-5e17926003c8).html.

Susanna Kujala ja Outi Hakala

Kuvat: Susanna Kujala

One thought on “Matkailua, kestävää kehitystä ja talousmallinnusta

  1. Päivitysilmoitus: Vapaissa tiloissa Seinäjoella ja Venetsiassa | Ruralia-instituutin blogi

Kommentointi on suljettu.