Vapaissa tiloissa Seinäjoella ja Venetsiassa

Kuva Jaana Huhtala

Seinäjoen Apila-kirjasto yhdessä muiden arkkitehtuuriltaan kiinnostavien kirjastojemme kanssa tarjoaa Venetsian biennaalissa yhden näkökulman siihen, mitä on ”Freespace”. Toukokuusta marraskuuhun saakka avoinna olevassa biennaalissa on teemana vapaa ja ilmainen tila. Teema kiinnittää huomion arkkitehtuuristen ratkaisujen mahdollisuuksiin tukea esimerkiksi rakennettujen tilojen käyttäjien hyvinvointia ja tasa-arvoa. Teemalla halutaan korostaa myös luontoa tilana, joka tarjoaa käyttäjilleen lukuisia palveluita, sekä arkkitehtuurin kykyä sitoa mennyt, nykyinen ja tuleva aika.

Arkkitehdit ovat lähestyneet biennaalin teemaa monipuolisesti esimerkiksi kansallisissa paviljongeissa. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on tuottanut Suomen Aalto-paviljonkiin näyttelyn, joka esittelee kirjastorakennusten kehittymistä vuonna 1881 valmistuneen Rikhardinkadun kirjaston ja joulukuussa 2018 avautuvan Oodin välillä. Mind-building-näyttelyssä kirjasto tuodaan esiin tilana, jossa yhteisyys, avoimuus, keskustelu, luovuus ja oppiminen ovat läsnä.

Tänä vuonna Suomi vastaa myös Pohjoismaiden paviljongin näyttelystä. Suomen arkkitehtuurimuseon tilaama ja Lundén Architecture Companyn suunnittelema Another Generosity -näyttely keskittyy rakennusten ja luonnon vuorovaikutukseen. Näyttelyn esittelyssä todetaan, että arkkitehtuurin tehtävänä on luoda rakennuksia, jotka ovat tasapainoisessa suhteessa ympäristön kanssa esimerkiksi materiaalikiertojen suhteen.

Venetsiassa heinäkuun alussa järjestetyn EcoMod2018-konferenssin tavoitteena oli niin ikään luoda tila, jossa osallistujat voivat keskustella ja kehittää osaamistaan talousmallinnuksen alalla. Konferenssin pääpuheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa sitä, miten yleisen tasapainon mallien avulla voidaan luoda talouden pitkän aikavälin skenaarioita etenkin ilmastonmuutokseen liittyvien vaikutusten mallintamiseksi ja miten talousmallinnuksella voidaan arvioida ilmastoriskien vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin. Talouden ja ilmaston välinen vuorovaikutus on siis keskeinen tutkimusaihe talousmallintajien keskuudessa.

”Free school is free space” todetaan arkkitehtuuribiennaalin Serbian paviljongissa. Vapaan tilan tarjoaminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen kuuluvat myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun tehtäviin. Tarkastelimme SeAMKin hyvinvointivaikutuksia yhdestä näkökulmasta viime vuonna, kun Ruralia-instituutin ja Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimuskeskuksen (ÅSUB) yhteistyönä selvitimme SeAMKin aluetaloudelliset vaikutukset. Laskelmat toteutimme Ruraliassa kehitetyllä yleisen tasapainon (CGE) RegFinDyn-simulointimallilla tarkastellen SeAMKin historiallisia vaikutuksia vuosina 1992-2017. Mallinnusmenetelmä ja SeAMKia koskevat tulokset pääsivät esille EcoMod2018-konferenssissa, jossa koulutuksen vaikuttavuus herätti kiinnostusta.


Venetsian biennaalissa Kreikan paviljongin The school of Athens -näyttelyn monimerkityksellinen portaikko kannustaa arkkitehtejä rakentamaan korkeakouluihin tiloja, jotka houkuttelevat opiskelijat ja tutkijat suunnittelemattomiin ja tasa-arvoisiin keskusteluihin. Kuvassa oleva SeAMK Kirjaston portaikko sekä kirjaston muut tilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet keskustelulle.


 

SeAMK Kirjasto on juuri avannut ovensa uusissa tiloissa. Toivotamme onnea ja menestystä uudistuneelle kirjastolle! Rakennetut tilat tarjoavat mahdollisuuksia. Toivomme SeAMKin henkilökunnalle ja opiskelijoille intoa jatkaa yhdessä vapaan tilan kehittämistä.

Outi Hakala ja Susanna Kujala

Ps. Puolen vuoden ajan avoinna oleva Venetsian arkkitehtuuribiennaali keräsi vuonna 2016 yli 250 000 kävijää. Venetsian historiallisessa kaupungissa (Centro storico) on noin 55 000 asukasta. Vuonna 2017 alueella vieraili 20-30 miljoonaa matkailijaa. Matkailijoiden huomattava määrä onkin aiheuttanut ongelmia, joista kerromme toisaalla Ruralian blogissa.

Lisätietoja:

http://www.labiennale.org/en/architecture/2018

http://archinfo.fi/venetsian-biennaali/

https://ecomod.net/

https://www.seamk.fi/seamkin-aluetaloudelliset-vaikutukset-vuosina-1992-2017/

Kuva: Outi Hakala