Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot

Paikallisjournalismi sekä paikallinen media Suomessa, kuten muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, elävät murrosvaihetta osana mediaympäristön laajaa rakenteellista muutosta. Paikallisjournalismin muodot ja tila on olennainen kysymys ihmisten paikallisen osallistumisen ja koko yhteiskunnan perspektiivistä: paikallinen journalismi on elintärkeä yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen resurssi ja osa demokratian rakenteita. Uudentyyppinen hyperlokaali julkaiseminen on sisällöltään usein paikallisempaa kuin esimerkiksi paikallisten sanomalehtien sisältö. Julkaisemisen motiivit voivat olla erityyppisiä, samoin kuin taustalla vaikuttavat tai julkaisun tekemiseen osallistuvat tahot. Toisin kuin perinteisessä professionaalisessa mediassa, tekijät voivat koostua pelkästään amatööreistä tai ”harrastajista” tai voi olla kyse semiprofessionaalista julkaisusta, jossa ammattilaistoimittajat ja amatöörit toimivat yhdessä. Hyperlokaali julkaiseminen voi tapahtua erilaisilla alustoilla (painettu media, verkko, mobiili, sosiaalinen media, internet-tv), ja se keskittyy rajatulle maantieteelliselle alueelle, kuten naapurustoon tai kunnan- tai kaupunginosaan, ja rajattuun määrään paikallisia aiheita.*

Helsingin yliopiston Social- och kommunalhögskolanin tutkimusprojektissa “Hyperlokaali julkaiseminen – paikallismedian uudet muodot” kartoitamme, millaista hyperlokaalia julkaisemista Suomessa on ja tarkastelemme lisäksi paikallisia verkkoyhteisöjä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti journalistisia mutta toimivat uutistiedon ja keskustelujen lähteenä. Tuloksena syntyy verkkoon rakennettava kaikille avoin karttaportaali sekä kuvaus siitä, millaisia hyperlokaalin julkaisemisen tyyppejä on. Tuloksia julkistetaan myös tieteellisissä kirjoituksissa ja seminaareissa.

Tutkimuksen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

 

Lisätietoja:

Tutkimusprojektin johtaja, professori Jaana Hujanen, jaana.hujanen@helsinki.fi

 

Tutkimusavustajat

henrik-2Henrik Ekelund, henrik.ekelund@helsinki.fi

 

 

 

celian-kuva

Celia Hillo, celia.hillo@helsinki.fi

 

 

 

elis2Elis Karell, elis.karell@helsinki.fi

 

 

 

Tea Isopuro, tea.isopuro@helsinki.fi

 

 

 

Simon Granroth, simon.granroth@helsinki.fi

 

 

 

 

* Metzgar et al. (2011) määrittelee hyperlokaalin maantieteellisesti rajatuksi julkaisemiseksi ja mediaksi, jota kuvaa yhteisö-orientoituneisuus, omien alkuperäisten juttujen tuottaminen ja julkaiseminen, pyrkimys täyttää aukkoja, joita jonkin aiheen tai alueen paikallisuutisointiin liittyy, sekä halu vahvistaa kansalaisosallistumista.

Lähde:

Metzgar, E. T., Kurpius, D. D. and Rowely, K. M. (2011) Defining Hyperlocal media: Proposing a framework for discussion. New Media and Society 13(5):772-787.