Tervetuloa tutustumaan Hyvin toimiva lukio –hankkeeseemme

Tämä blogisivusto on tarkoitettu esittelemään Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukion Hyvin toimiva –lukio hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Näiltä sivuilta löydät tietoa hankkeen tavoitteista, etenemisestä ja tuotoksista. Tarkoituksena on, että hankkeessa luodut toimintamallit on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa lukioissa. 

 

Hanketyö on lähtenyt käyntiin tammikuussa vauhdilla. Hankkeessa on mukana useita koulumme opettajia. Tarkoituksena on tämän kevään aikana kartoittaa hankkeen neljään eri tavoitteeseen liittyviä toimintatapoja ja malleja. Esimerkiksi sähköistä portfoliota suunnitteleva työryhmä kartoittaa ensin millaisia tarpeita ja tavoitteita sähköisen portfolion käyttöönottoon liittyy ja miten se palvelee parhaiten lukion opiskelijoita oman osaamisen tallentamisessa ja kokoamisessa. Työryhmä myös kuulee lukiomme opiskelijakunnan ehdotuksia ja ajatuksia portfolion ominaisuuksiin ja käyttöön liittyen ja tekee sen jälkeen vertailua siitä mikä sovellus sopisi parhaiten kriteereihin.  

Lukiomme digitaalista toimintakulttuuria rakentavat työryhmä aloittaa työskentelynsä kartoittamalla laajasti opiskelijoiden tarpeita sähköisten työkalujen käyttöönottoon. Lukiolla on jo käytössä Teamissa lukio-opinnot –kanava, jota käytetään viestintään. Digitaalista toimintakulttuuria on tarkoitus rakentaa tämän jo olemassa olevan kanavan ympärille ja sisään. Fyysisen ja digitaalisen oppimisympäristön työryhmän on tarkoitus tutustua ensin siihen millaisia erilaisia etäopiskelun mahdollistavia oppimisympäristöjä ja laitteita on tarjolla ja tarkastella niiden mahdollisuuksia. 

 

 

 

 

 

Hyvin toimiva lukio -hanke

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Hyvin toimiva lukio –hanke on Opetushallituksen rahoittama ja sillä on neljä keskeistä tavoitetta. 

  1. Digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön luominen. Opiskelijoille rakennetaan oppimisen tila, joka mahdollistaa muun muassa etäopintoihin osallistumisen. 
  1. Toimintakulttuurin uudistaminen digitalisaation avulla. Teamsiin luodaan mahdollisuus opiskelijoille pyytää apua ja tukea digitaalisilla välineillä. 
  1. Sähköisen portfolion käyttöönotto. Opiskelijat voivat tallentaa ja kerätä osaamistaan sähköiseen portfolioon opiskelujensa aikana. 
  1. Tvt-taitojen kartoittaminen ja tvt-polun luominen. Lukion opiskelijoiden tvt-taidot kartoitetaan ja luodaan malli, jossa vaadittavat tvt-taidot saavutetaan. 

 

Hankkeen tulokset ja tulosten jakaminen 

Tälle sivustolle tulee tietoa hankkeen etenemisestä ja välivaiheista. Etätyöskentelytilasta on tarkoitus tehdä esittelyvideo.  Sähköisen portfolion käyttöönotosta tehdään suunnitelma ja ohjeistus opiskelijoille. Tvt-taitojen kartoittamiseen ja täydentämiseen luodaan suunnitelma, jota täydennetään vuosittain tarpeen mukaan. 

 

Hyvin toimiva lukio –hankkeen tuloksia on tarkoitus esitellä kansallisissa konferensseissa. Hankkeessa aikaansaatuja toimintatapoja malleja jaetaan verkostoissamme sekä osana lukion kansainvälistä toimintaa. Lisäksi koulutamme sekä opettajia että opetusharjoittelijoita uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Tarkoituksena on myös kirjoittaa hankkeesta artikkeli Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen Novissima-julkaisuun. 

 

Hankkeen toteutus 

Hankkeessa työskentelee Nina Penttinen hankkeen vetäjänä ja Perttu Ervelius Viikin norssin hankekoordinaattorina. Lisäksi hankkeessa on mukana useita Viikin normaalikoulun opettajia. Hankkeeseen osallistetaan myös lukion opiskelijakuntaa ja opiskelijoita kuullaan hankkeen eri vaiheissa. 

 

Hankkeen aikataulu 

Hanke aloitettiin syksyllä 2021 ja kevään 2022 aikana on tarkoitus laatia täsmälliset tavoitteet hankkeen eri osa-alueille ja kuulla lukion opiskelijakuntaa. Tarkoituksena on, että kaikki hankkeen tuotokset palvelevat erityisesti opiskelijoiden tarpeita, joten heidän mukaan ottamisen hanketyöhön on oleellista. Lukuvuoden 22-23 aikana on tarkoitus kokeilla valittuja toimintatapoja ja kouluttaa sekä opettajia että opiskelijoita niiden käyttöönottoon.