Keskiössä oppijoiden tasa-arvo — terveisiä Bett-messuilta

Viikin normaalikoulusta lähti neljä opettajaa Lontooseen tutustumaan opetusalan teknologiaa esittelevään Bett-konferenssiin Lontooseen maaliskuussa. Omana tavoitteenani oli kartoittaa millaisia ideoita ja ratkaisuja messut voisivat tarjota Hyvin toimiva lukio –hankkeen kehittämiskohteisiin. Messuilla oli valtavasti näytteilleasettajia, puheenvuoroja oppimisen ja teknologian suhteesta sekä rutkasti messuvieraita ympäri maailmaa. Messujen puheenvuorossa painottui huoli siitä kuinka etäopetus on eriarvoistanut oppijoiden mahdollisuuksia oppimiseen. Siksi monet yritykset tarjosivat ratkaisua tällaisen eriarvoisuuden kuilun ylittämiseen. Olin pääasiassa kiinnostunut Microsoftin sovelluksista, koska koulumme on sitoutunut Teams-ympäristön käyttöön. Myös hankkeessa rakennamme oppimisen tuen tilaa osaksi Teams-ympäristöä.

Microsoft esitteli uutta Windows 11 SE for Education –käyttöjärjestelmää, joka on erityisesti suunniteltu oppijoiden käyttöön. Sen käytettävyydessä on huomioita erilaiset oppimiseen liittyvät haasteet ja esimerkiksi toiminnat ovat ääniohjautuvia. Tarkoituksena on lisätä oppijoiden tasa-arvoa vähentämällä ja poistamalla niitä esteitä, joita osalla oppijoista on teknologian käyttämisessä. Näitä esteitä voivat olla vaikkapa lukemiseen liittyvät haasteet tai vaikeus käyttää monimutkaisia toimintoja. Lisäksi Microsoft on yrittänyt ratkaista muitakin etäopiskelussa korostuneita ongelmia. Pitkien etäopiskelujaksojen aikana opettajat ovat saattaneet menettäneet kontaktin oppilaisiin ja opiskelijoihin, koska välitön vuorovaikutus on puuttunut. Myös oppilaat ja opiskelijat ovat valitelleet yksinäisyyttä ja sosiaalisten kontaktien puutetta. Yhdeksi ratkaisuksi tähän Teamsiin on lisätty Reflect-toiminto, jossa opettaja voi saada nopeaa palautetta tiimin tunnetiloista ja mielialoista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaiden ja opiskelijoiden kyky tunnistaa ja nimetä tunnetilojaan edistää myös muuta oppimista. Reflect voi auttaa myös luokan tai ryhmän yhteishengen ja yleisen hyvän fiiliksen rakentamisessa.

Yhtenä hankkeen tavoitteista on löytää ratkaisu, jolla lukion opiskelijat voivat dokumentoida omaa osaamistaan lukion aikana tulevia jatko-opintoja ja työelämää varten. Yksi mahdollinen messuilla esitetyistä ratkaisuista voisi olla Canva, joka on graafiseen suunnitteluun tarkoitettu nettisivusto. Canva tarjoaa valmiita visuaalisesti tyylikkäitä malleja esimerkiksi cv:n pohjaksi. Canvan maksuttomassa versiossa on kuitenkin rajoitteita, joten maksullisen version käyttöönotto tuo koululle kustannuksia ja ongelmaksi muodostuu myös se, kuinka kauan opiskelijoiden luomat tilit säilyvät heidän siirtyessään jatko-opintoihin.

Kaiken kaikkiaan Bett-konferenssi tarjosi lukuisia ideoita opetusteknologian uusista tuulista ja kolmen päivän aikana ehti saada vain pintaraapaisun kaikesta kiinnostavasta, jota olisi ollut tarjolla.